Arş.Gör.

NAZLI ÇOBAN


Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

-

Eğitim Bilgileri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ÖZEL HUKUK, Türkiye

2018 - 2019

2018 - 2019

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2016 - 2018

2016 - 2018

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KORUNMASI Creative Commons License

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ÖZEL HUKUK

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Uzlaştırmanın İş Kazalarından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarına Etkisi

Çoban N.

Çalışma ve Toplum, sa.68, ss.355-386, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Danışmanlık Sözleşmesi

Çoban N.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.193, ss.1303-1332, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Birden Fazla Ülkede İfa Edilen İş Sözleşmelerinde Mutad İşyerinin Tespiti

Aygül M. , Çoban N.

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.15, sa.169, ss.1815-1832, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğunda Tazminat Sorumluları Bakımından Paris Sözleşmesi Ve TBK m.71’in Karşılaştırılması

Çoban N.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.359-394, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

İşyeri Sendika Temsilcisinin Feshe Karşı Korunması

Çoban N.

Ankara Barosu Dergisi, cilt.78, sa.1, ss.93-153, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

İş Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Faizinin Hukuki Niteliği

Çoban N.

KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.69-96, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Sendika Özgürlüğü mü? Sendika Hakkı mı?

Çoban N.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.16, sa.62, ss.563-600, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN ÜYE OLUNAN SENDİKAYA KARŞI ÜYELİĞİN KAZANILMASI SIRASINDA KORUNMASI

Çoban N.

4. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.12-14

Kitap & Kitap Bölümleri

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2019

Ekim 2019

Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tiryakioğlu E. F. , ŞAHİN H. , ÇOBAN N. , SARGIN B. , GÜLLÜ G.
Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

Uluslararası Tahkim Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tiryakioğlu E. F. , ŞAHİN H. , ÇOBAN N. , SARGIN B.
Türkiye