Education Information

Doctorate, Ankara University, Instıtute Of Scıence, Kimya Mühendisliği (Dr), Turkey 2001 - 2007
Post Graduate, Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey 1993 - 1996
Under Graduate, Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Department Of Chemical Engineering, Turkey 1987 - 1993

Dissertations

Doctorate, Süperkritik akışkan ortamında kiral hidroksi ketonların sentezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr), 2007
Post Graduate, Effects of operating variables on ultrafiltration of chese whey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türk Halkoyunları, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), 1996

Research Areas

Chemical Technologies

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Ankara Yildirim Beyazit University, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, 2018 - Continues
Assistant Professor, Ankara Yildirim Beyazit University, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 2011 - 2018
Assistant Professor, Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2008 - 2011
Lecturer, Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2003 - 2008
Expert, Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1999 - 2003

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Çelebi N., Salimi K., TUBITAK Project, Plazmonik Au-ZnO-C Nanoyapıların Eldesi Ve Yeni Nesil Perovskit Güneş Hücrelerine Uygulanması, 2019 - 2021
Çelebi N., Soysal F., Salimi K., Project Supported by Higher Education Institutions, Plazmonik Oyuk TiO2 Üretilmesi ve Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde Uygulanması, 2019 - 2020
Çelebi N., Salimi K., Aydın M. Y. , Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Morfolojilere Sahip inorganik mikro/nano Partiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2018 - 2019
ÇELEBİ N., Project Supported by Higher Education Institutions, II. International Women’s Congress, 2018 - 2018
ÇELEBİ N., Project Supported by Higher Education Institutions, Determining the stability of dyes of rugs, 2017 - 2017
ÇELEBİ N., Project Supported by Higher Education Institutions, St 37 Malzemenin Farklı Korozif Ortamlarda Çukur Morfolojisinin İncelenmesi, 2015 - 2016
ÇELEBİ N., Project Supported by Higher Education Institutions, A complete type II quantum cascade laser model with the use of RBFN, 2014 - 2016
ÇELEBİ N., Project Supported by Higher Education Institutions, ICNES - International Congres on Natural and Engineering Science, 2015 - 2015
Çelebi N., Yıldız N., Project Supported by Higher Education Institutions, Kil kitosan nanokompoziti sentezi ve karakterizasyonu, 2011 - 2013
ÇELEBİ N., TUBITAK Project, Süperkritik Akışkan Ortamında Enantiyometrik Aşırılıkta Kiral Hidroksi Ketonların Enzimatik Sentezi, 2005 - 2007
Çelebi N., Yıldız N., Project Supported by Higher Education Institutions, Süperkritik Akışkan Ortamında Enantiyomerik Aşırılıkta Kiral Hidroksi Ketonların Enzimatik Sentezi, 2005 - 2006
ÇELEBİ N., TUBITAK Project, Yeni bir membranla elektro ultrafiltrasyon, 1993 - 1996

Citations

Total Citations (WOS):7
h-index (WOS):1