Eğitim Bilgileri

Doktora, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr), Türkiye 2001 - 2007
Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye 1993 - 1996
Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye 1987 - 1993

Yaptığı Tezler

Doktora, Süperkritik akışkan ortamında kiral hidroksi ketonların sentezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr), 2007
Yüksek Lisans, Effects of operating variables on ultrafiltration of chese whey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türk Halkoyunları, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), 1996

Araştırma Alanları

Kimyasal Teknolojiler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 2011 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2008 - 2011
Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2003 - 2008
Uzman, Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1999 - 2003

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Çelebi N., Salimi K., TÜBİTAK Projesi, Plazmonik Au-ZnO-C Nanoyapıların Eldesi Ve Yeni Nesil Perovskit Güneş Hücrelerine Uygulanması, 2019 - 2021
Çelebi N., Soysal F., Salimi K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Plazmonik Oyuk TiO2 Üretilmesi ve Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde Uygulanması, 2019 - 2020
Çelebi N., Salimi K., Aydın M. Y. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Morfolojilere Sahip inorganik mikro/nano Partiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2018 - 2019
ÇELEBİ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, II. International Women’s Congress, 2018 - 2018
ÇELEBİ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Determining the stability of dyes of rugs, 2017 - 2017
ÇELEBİ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, St 37 Malzemenin Farklı Korozif Ortamlarda Çukur Morfolojisinin İncelenmesi, 2015 - 2016
ÇELEBİ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, A complete type II quantum cascade laser model with the use of RBFN, 2014 - 2016
ÇELEBİ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ICNES - International Congres on Natural and Engineering Science, 2015 - 2015
Çelebi N., Yıldız N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kil kitosan nanokompoziti sentezi ve karakterizasyonu, 2011 - 2013
ÇELEBİ N., TÜBİTAK Projesi, Süperkritik Akışkan Ortamında Enantiyometrik Aşırılıkta Kiral Hidroksi Ketonların Enzimatik Sentezi, 2005 - 2007
Çelebi N., Yıldız N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Süperkritik Akışkan Ortamında Enantiyomerik Aşırılıkta Kiral Hidroksi Ketonların Enzimatik Sentezi, 2005 - 2006
ÇELEBİ N., TÜBİTAK Projesi, Yeni bir membranla elektro ultrafiltrasyon, 1993 - 1996

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):7
h-indeksi (WOS):1