Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Health Scıences, Endodonti (Dr), Turkey

 • 2010 - 2015 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Dentistry, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Farklı yöntemlerle üretilmiş döner sistem niti eğelerin döngüsel yorgunluğa bağlı kırılma dirençlerinin incelenmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Endodonti (Dr)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English