Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2023 - 2024 Deputy Head of Department

    Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı