Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Fatih Üniversitesi, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  Şerh-i Kasâ'id-i Mevlânâ Şevket ve sistematik şerh sözlüğü

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced Persian