Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Socıal Scıences, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 2000 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Arap anlambilimi ve Arap anlambiliminin el-Hasâis’teki temelleri

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  İbn Hişâm ve Şerhu Şuzuri'z-Zeheb

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic

 • B2 Upper Intermediate English