Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Dönemi Saraybosna Mektepleri ve Vakıflar

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu (Zihniyet-Kurumlar-Etkiler) 17-18-19 Kasım 2021, Yalova, Turkey, 17 - 19 November 2021

Köprülüler Döneminde (1656-1710) Osmanlı Para Vakıfları Örneğinde Bireysel Finansman İşlemleri

3. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, Osmanlı Tarihinde Köprülü Dönemi (1656-1710): Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 24 September 2021, pp.22

OSMANLI DÖNEMİ RUMELİ VAKIFLARI VE ŞEHİRLEŞME: PRİZREN VE FİLİBE VAKIFLARI ÖRNEĞİ

XVIII. TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, pp.567-568

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VAKIF-ŞEHİR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK: RODOSÇUK’TA MEHMED AĞA BİN İBRAHİM AĞA VAKFI

Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Sempozyumu ve Restorasyon Sergisi, Kastamonu, Turkey, 27 - 29 September 2018

Sancaktan Kazaya, Nahiyeden Köye, Osmanlı’da Vakıfların Şehirleşmeye Katkıları

4th International Islamic Economics and Finance Congress (IIEFC), İstanbul, Turkey, 15 - 16 July 2017, pp.64

Bir Sosyo-Ekonomik Tarih Çalışması: Filibe Vakıfları Örneği

International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF) 2016, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.7 Sustainable Development

Filibe’deki Eğitim Kuruluşları ve Vakıflar

International Symposium On Waqf and Higher Education Comparative Best Practices, Challenges and Way Forward, Kuala-Lumpur, Malaysia, 28 - 30 May 2016, pp.176-180

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM UNIVERSITY2nd International Islamic Economics and Finance Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2015, pp.52

Books & Book Chapters

Genghis Khan's Economic Thought and Legacy

in: Genghis Khan and His Legacy, Cem Korkut,Mürsel Doğrul, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.149-168, 2021

Mostar Vakıflarının Sosyal Boyutları

in: Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler), Ömer Bozkurt,Mehmet Tuğrul,Yahya Aydın, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.449-482, 2021

Cengiz Han’ın İktisat Düşüncesi ve Mirası

in: Cengiz Han ve Mirası, Korkut Cem, Doğrul Mürsel, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.149-168, 2021

Mostar Vakıflarının Sosyal Boyutları

in: Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler), Bozkurt Ömer, Tuğrul Mehmet, Aydın Yahya, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.449-481, 2021

Cengiz Han’ın İktisat Düşüncesi ve Mirası

in: Cengiz Han ve Mirası, Korkut Cem, Doğrul Mürsel, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, pp.149-169, 2021

Osmanlı’da Şehir Ekonomisi ile Vakıf İlişkisi: Rodosçuk’ta 1763 Tarihli Mehmed Ağa bin İbrahim Ağa Vakfı

in: İnsan, Tarih ve Şehir, Arıcan Musa Kazım, Tuğrul Mehmet, Aydınbaş Yunus Emre, Editor, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, pp.139-161, 2020

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 8 - Bulgaristan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Kosova Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

in: Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Mehmet Dursun Erdem,Necip Fazıl Kurt,Özcan Güngör, Editor, Pruva Yayınları, Ankara, pp.235-264, 2019

Edirne'den Mostar'a Kültür Kervanı

Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2018

BAZI BALKAN ŞEHİRLERİ ÖRNEKLERİNDEN HAREKETLE OSMANLI DÖNEMİNDE VAKIFLARIN ROLÜ

in: 4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ, MUSTAFA ORÇAN, MUSA KAZIM ARICAN, MUHAMMET ENES KALA, MEHMET TUĞRUL, Editor, TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ YAYINLARI, İstanbul, pp.210-214, 2018

Coğrafi Keşiflerle Birlikte Değişen Ticaret Yolları ve Bu Durum Karşında Osmanlıların Geliştirmiş Olduğu Stratejiler

in: Medeniyetler Güzergâhı İpek Yolu, Bulut Mehmet, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.151-156, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Encyclopedia of Akhilik

İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.366-366, 2017

Metrics

Publication

51

Project

2

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals