Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2011 - 2017 Postgraduate

  Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Balkanlarda Şehir ve Vakıf İlişkisine Dair Mukayeseli Bir Örnek: Selanik ve Sofya Sustainable Development

  Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2017 Postgraduate

  Osmanlı Dönemi Filibe Vakıfları (XVIII. ve XIX. yüzyıllar)

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)