Ögrenim Bilgisi


Doktora
2015 - 2020
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

Yüksek Lisans
2011 - 2017
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Türkiye

Lisans
2006 - 2011
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

Bütünleşik Doktora, Balkanlarda Şehir ve Vakıf İlişkisine Dair Mukayeseli Bir Örnek: Selanik ve Sofya, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), 2020
Yüksek Lisans, Osmanlı Dönemi Filibe Vakıfları (XVIII. ve XIX. yüzyıllar), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 2017

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi Dr.
2013 - Devam Ediyor
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

Desteklenen Projeler

 1. Kala M. E., Tuğrul M., Valilik, Bilge Yazarlar Projesi, 2021 - 2022
 2. Çınar H., Bulut M., Ademi R., Demir A., Doğan M., Kudat A., Korkut C., Altay B., Tuğrul M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Merkez Bankası ve Yunus Emre Vakfı ortak projesi PM 107 2014 2087 Finans Kuruluşları Olarak Osmanlı Rumeli Para Vakıflarının Tespiti ve Tetkiki. T.C. Merkez Bankası -Yunus Emre Vakfı - Ankara Düşünce Ve Araştırma Merkezi (ADAM ) ortak projesİ., 2014 - 2017

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Osmanlı Dönemi Saraybosna Sıbyan Mektepleri
  TUĞRUL M., ÇELİK M.
  ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.33-57, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar ve Kültürel Hayat: Selanik ve Sofya
  BULUT M., TUĞRUL M.
  Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.10, ss.601-633, 2021 (ESCI)
 3. İstihdam Politikalarında Yeni Arayışlar: Osmanlı Dönemi Mostar Vakıfları Üzerinden Üçüncü Sektör Sorgulaması
  AYDINBAŞ Y. E., TUĞRUL M.
  TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.33, sa.33, ss.79-102, 2021 (Hakemli Dergi)
 4. Bir Mikrofinans Modeli Olarak Osmanlı Para Vakıflarının Karşılaştırmalı Analizi Edirne, Filibe, Selanik, Tekirdağ ve Üsküp Para Vakıfları
  Tuğrul M., Bulut M.
  ADAM AKADEMİ, cilt.7, sa.2, ss.289-302, 2017 (Hakemli Dergi)
 5. Osmanlı Filibesi'nin Sosyo-Ekonomik Durumuna Genel Bir Bakış
  Bulut M., Tuğrul M.
  ADAM AKADEMİ, cilt.6, sa.1, ss.85-111, 2016 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler)
  Bozkurt Ö. (Editör), Tuğrul M. (Editör), Aydın Y. (Editör)
  Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, 2021
 2. Korku ve Kaygı Çağında İnsan ve Toplum Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı
  Okumuş S. (Editör), Karasu K. (Editör), Tuğrul M. (Editör), Korkmaz N. G. (Editör), Cizreli B. (Editör), Kocamusaoğlu B. (Editör), Bağçivan M. S. R. (Editör)
  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, 2021
 3. Cengiz Han'ın İktisat Düşüncesi ve Mirası
  Tuğrul M., Korkut C.
  Cengiz Han ve Mirası, Cem Korkut,Mürsel Doğrul, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.149-168, 2021
 4. Mostar Vakıflarının Sosyal Boyutları
  Tuğrul M.
  Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler), Ömer Bozkurt,Mehmet Tuğrul,Yahya Aydın, Editör, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, ss.449-482, 2021
 5. Cengiz Han’ın İktisat Düşüncesi ve Mirası
  TUĞRUL M., KORKUT C.
  Cengiz Han ve Mirası, Korkut Cem, Doğrul Mürsel, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.149-168, 2021
 6. Mostar Vakıflarının Sosyal Boyutları
  TUĞRUL M.
  Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler), Bozkurt Ömer, Tuğrul Mehmet, Aydın Yahya, Editör, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, ss.449-481, 2021
 7. Cengiz Han’ın İktisat Düşüncesi ve Mirası
  TUĞRUL M., KORKUT C.
  Cengiz Han ve Mirası, Korkut Cem, Doğrul Mürsel, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, ss.149-169, 2021
 8. İnsan, Tarih ve Şehir
  Arıcan M. K. (Editör), Tuğrul M. (Editör), Aydınbaş Y. E. (Editör)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2020
 9. Tarihten Romana Malazgirt
  Nar M. (Editör), Tuğrul M. (Editör)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2020
 10. Osmanlı’da Şehir Ekonomisi ile Vakıf İlişkisi: Rodosçuk’ta 1763 Tarihli Mehmed Ağa bin İbrahim Ağa Vakfı
  TUĞRUL M., AYDINBAŞ Y. E.
  İnsan, Tarih ve Şehir, Arıcan Musa Kazım, Tuğrul Mehmet, Aydınbaş Yunus Emre, Editör, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, ss.139-161, 2020
 11. Bilge Vezir Nizamülmülk
  Arıcan M. K. (Editör), Kala M. E. (Editör), Tuğrul M. (Editör)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Konya, 2019
 12. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 8 - Bulgaristan
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 13. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 10 - Yunanistan
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 14. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 4 - Arnavutluk, Bosna-Hersek
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 15. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 5 - Bosna-Hersek
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 16. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 2 - Kırklareli, Tekirdağ
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 17. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 1 - Edirne
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 18. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 9 - Makedonya, Romanya, Sırbistan
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 19. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 3 - Tekirdağ
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 20. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları - Takdim
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 21. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 7 - Kosova, Bulgaristan
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 22. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 11 - Yunanistan
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 23. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 6 - Bosna-Hersek
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 24. Osmanlı Dönemi Kosova Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
  Bulut M., Tuğrul M.
  Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Mehmet Dursun Erdem,Necip Fazıl Kurt,Özcan Güngör, Editör, Pruva Yayınları, Ankara, ss.235-264, 2019
 25. Edirne'den Mostar'a Kültür Kervanı
  Tuğrul M. (Editör)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2018
 26. 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi
  Orçan M. (Editör), Arıcan M. K. (Editör), Kala M. E. (Editör), Tuğrul M. (Editör)
  Türkiye Yazarlar Birligi, İstanbul, 2018
 27. BAZI BALKAN ŞEHİRLERİ ÖRNEKLERİNDEN HAREKETLE OSMANLI DÖNEMİNDE VAKIFLARIN ROLÜ
  TUĞRUL M., BULUT M.
  4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ, MUSTAFA ORÇAN, MUSA KAZIM ARICAN, MUHAMMET ENES KALA, MEHMET TUĞRUL, Editör, TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ YAYINLARI, İstanbul, ss.210-214, 2018
 28. Coğrafi Keşiflerle Birlikte Değişen Ticaret Yolları ve Bu Durum Karşında Osmanlıların Geliştirmiş Olduğu Stratejiler
  TUĞRUL M., AYDINBAŞ Y. E.
  Medeniyetler Güzergâhı İpek Yolu, Bulut Mehmet, Editör, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.151-156, 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Osmanlı Dönemi Saraybosna Mektepleri ve Vakıflar
  TUĞRUL M., ÇELİK M.
  Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu (Zihniyet-Kurumlar-Etkiler) 17-18-19 Kasım 2021, Yalova, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2021
 2. Köprülüler Döneminde (1656-1710) Osmanlı Para Vakıfları Örneğinde Bireysel Finansman İşlemleri
  BULUT M., TUĞRUL M., KORKUT C.
  3. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, Osmanlı Tarihinde Köprülü Dönemi (1656-1710): Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 24 Eylül 2021, ss.22
 3. OSMANLI DÖNEMİ MOSTAR VAKIFLARININ İSTİHDAM VE ÜCRETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
  AYDINBAŞ Y. E., TUĞRUL M.
  Uluslararası 1 Mayıs Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2021
 4. OSMANLI DÖNEMİ RUMELİ VAKIFLARI VE ŞEHİRLEŞME: PRİZREN VE FİLİBE VAKIFLARI ÖRNEĞİ
  BULUT M., TUĞRUL M.
  XVIII. TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2018, ss.567-568
 5. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VAKIF-ŞEHİR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK: RODOSÇUK’TA MEHMED AĞA BİN İBRAHİM AĞA VAKFI
  TUĞRUL M., AYDINBAŞ Y. E.
  Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Sempozyumu ve Restorasyon Sergisi, Kastamonu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018
 6. Sancaktan Kazaya, Nahiyeden Köye, Osmanlı’da Vakıfların Şehirleşmeye Katkıları
  Bulut M., Tuğrul M.
  4th International Islamic Economics and Finance Congress (IIEFC), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Temmuz 2017, ss.64
 7. Bir Sosyo-Ekonomik Tarih Çalışması: Filibe Vakıfları Örneği
  BULUT M., TUĞRUL M.
  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF) 2016, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.7
 8. Filibe’deki Eğitim Kuruluşları ve Vakıflar
  BULUT M., TUĞRUL M.
  International Symposium On Waqf and Higher Education Comparative Best Practices, Challenges and Way Forward, Kuala-Lumpur, Malezya, 28 - 30 Mayıs 2016, ss.176-180
 9. OSMANLI BALKAN COĞRAFYASINDAKİ BELLİ BAŞLI ŞEHİRLERİNMİKROFİNANS MODELİ OLARAK ANALİZİ
  Bulut M., Çınar H., Tuğrul M.
  İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM UNIVERSITY2nd International Islamic Economics and Finance Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2015, ss.52

Ansiklopedide Bölümler

 1. Encyclopedia of Akhilik
  TUĞRUL M.
  İhlas Gazetecilik A.Ş., ss.366-366, 2017

Verdiği Dersler

Türk İnkılap Tarihi II, Lisans, 2020 - 2021
Türk İnkılap Tarihi I, Lisans, 2020 - 2021

Metrikler

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Karşılaştırmalı Tarih

Akademi Dışı Deneyim

Diğer Kamu Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Başkanlık & Akademik İşler ve Yayınlar