Learning Knowledge


Doctorate
2015 - 2020
Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Postgraduate
2011 - 2017
Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

Undergraduate
2006 - 2011
Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

Doctorate, Balkanlarda Şehir ve Vakıf İlişkisine Dair Mukayeseli Bir Örnek: Selanik ve Sofya, Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences, 2020
Postgraduate, Osmanlı Dönemi Filibe Vakıfları (XVIII. ve XIX. yüzyıllar), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 2017

Academic Titles / Tasks


Research Assistant PhD
2013 - Continues
Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

Supported Projects

 1. Kala M. E., Tuğrul M., Governorship, Bilge Yazarlar Projesi, 2021 - 2022
 2. Çınar H., Bulut M., Ademi R., Demir A., Doğan M., Kudat A., Korkut C., Altay B., Tuğrul M., Project Supported by Other Official Institutions, 2014 - 2017

Articles Published in Other Journals

 1. Osmanlı Dönemi Saraybosna Sıbyan Mektepleri
  TUĞRUL M., ÇELİK M.
  ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.1, pp.33-57, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar ve Kültürel Hayat: Selanik ve Sofya
  BULUT M., TUĞRUL M.
  Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.10, pp.601-633, 2021 (ESCI)
 3. İstihdam Politikalarında Yeni Arayışlar: Osmanlı Dönemi Mostar Vakıfları Üzerinden Üçüncü Sektör Sorgulaması
  AYDINBAŞ Y. E., TUĞRUL M.
  TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.33, no.33, pp.79-102, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Comparative Analysis Of Ottoman Cash Waqfs As A Microfinance Model: Cash Waqfs Of Edirne, Plovdiv, Thessaloniki, Tekirdag And Skopje
  Tuğrul M., Bulut M.
  ADAM AKADEMİ, vol.7, no.2, pp.289-302, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Osmanlı Filibesi'nin Sosyo-Ekonomik Durumuna Genel Bir Bakış
  Bulut M., Tuğrul M.
  ADAM AKADEMİ, vol.6, no.1, pp.85-111, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler)
  Bozkurt Ö. (Editor), Tuğrul M. (Editor), Aydın Y. (Editor)
  Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, 2021
 2. Human and Society in the Age of Fear and Anxiety Student Symposium Proceedings Book
  Okumuş S. (Editor), Karasu K. (Editor), Tuğrul M. (Editor), Korkmaz N. G. (Editor), Cizreli B. (Editor), Kocamusaoğlu B. (Editor), Bağçivan M. S. R. (Editor)
  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, 2021
 3. Genghis Khan's Economic Thought and Legacy
  Tuğrul M., Korkut C.
  in: Genghis Khan and His Legacy, Cem Korkut,Mürsel Doğrul, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.149-168, 2021
 4. Mostar Vakıflarının Sosyal Boyutları
  Tuğrul M.
  in: Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler), Ömer Bozkurt,Mehmet Tuğrul,Yahya Aydın, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.449-482, 2021
 5. Cengiz Han’ın İktisat Düşüncesi ve Mirası
  TUĞRUL M., KORKUT C.
  in: Cengiz Han ve Mirası, Korkut Cem, Doğrul Mürsel, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.149-168, 2021
 6. Mostar Vakıflarının Sosyal Boyutları
  TUĞRUL M.
  in: Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler), Bozkurt Ömer, Tuğrul Mehmet, Aydın Yahya, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.449-481, 2021
 7. Cengiz Han’ın İktisat Düşüncesi ve Mirası
  TUĞRUL M., KORKUT C.
  in: Cengiz Han ve Mirası, Korkut Cem, Doğrul Mürsel, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, pp.149-169, 2021
 8. İnsan, Tarih ve Şehir
  Arıcan M. K. (Editor), Tuğrul M. (Editor), Aydınbaş Y. E. (Editor)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2020
 9. Tarihten Romana Malazgirt
  Nar M. (Editor), Tuğrul M. (Editor)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2020
 10. Osmanlı’da Şehir Ekonomisi ile Vakıf İlişkisi: Rodosçuk’ta 1763 Tarihli Mehmed Ağa bin İbrahim Ağa Vakfı
  TUĞRUL M., AYDINBAŞ Y. E.
  in: İnsan, Tarih ve Şehir, Arıcan Musa Kazım, Tuğrul Mehmet, Aydınbaş Yunus Emre, Editor, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, pp.139-161, 2020
 11. Bilge Vezir Nizamülmülk
  Arıcan M. K. (Editor), Kala M. E. (Editor), Tuğrul M. (Editor)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Konya, 2019
 12. Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 8 - Bulgaristan
  Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 13. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 14. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 15. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 16. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 17. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 18. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 19. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 20. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 21. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 22. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 23. Bulut M., Çınar H., Ademi R., Demir A., Kudat A., Doğan M., Korkut C., Çam M., Tuğrul M., Özsaraç Y., et al.
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019
 24. Osmanlı Dönemi Kosova Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
  Bulut M., Tuğrul M.
  in: Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Mehmet Dursun Erdem,Necip Fazıl Kurt,Özcan Güngör, Editor, Pruva Yayınları, Ankara, pp.235-264, 2019
 25. Edirne'den Mostar'a Kültür Kervanı
  Tuğrul M. (Editor)
  Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, 2018
 26. 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi
  Orçan M. (Editor), Arıcan M. K. (Editor), Kala M. E. (Editor), Tuğrul M. (Editor)
  Türkiye Yazarlar Birligi, İstanbul, 2018
 27. BAZI BALKAN ŞEHİRLERİ ÖRNEKLERİNDEN HAREKETLE OSMANLI DÖNEMİNDE VAKIFLARIN ROLÜ
  TUĞRUL M., BULUT M.
  in: 4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ, MUSTAFA ORÇAN, MUSA KAZIM ARICAN, MUHAMMET ENES KALA, MEHMET TUĞRUL, Editor, TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ YAYINLARI, İstanbul, pp.210-214, 2018
 28. Coğrafi Keşiflerle Birlikte Değişen Ticaret Yolları ve Bu Durum Karşında Osmanlıların Geliştirmiş Olduğu Stratejiler
  TUĞRUL M., AYDINBAŞ Y. E.
  in: Medeniyetler Güzergâhı İpek Yolu, Bulut Mehmet, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.151-156, 2016

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Osmanlı Dönemi Saraybosna Mektepleri ve Vakıflar
  TUĞRUL M., ÇELİK M.
  Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu (Zihniyet-Kurumlar-Etkiler) 17-18-19 Kasım 2021, Yalova, Turkey, 17 - 19 November 2021
 2. Köprülüler Döneminde (1656-1710) Osmanlı Para Vakıfları Örneğinde Bireysel Finansman İşlemleri
  BULUT M., TUĞRUL M., KORKUT C.
  3. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, Osmanlı Tarihinde Köprülü Dönemi (1656-1710): Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 24 September 2021, pp.22
 3. OSMANLI DÖNEMİ MOSTAR VAKIFLARININ İSTİHDAM VE ÜCRETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
  AYDINBAŞ Y. E., TUĞRUL M.
  Uluslararası 1 Mayıs Kongresi, Ankara, Turkey, 29 April - 01 May 2021
 4. OSMANLI DÖNEMİ RUMELİ VAKIFLARI VE ŞEHİRLEŞME: PRİZREN VE FİLİBE VAKIFLARI ÖRNEĞİ
  BULUT M., TUĞRUL M.
  XVIII. TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, pp.567-568
 5. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VAKIF-ŞEHİR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK: RODOSÇUK’TA MEHMED AĞA BİN İBRAHİM AĞA VAKFI
  TUĞRUL M., AYDINBAŞ Y. E.
  Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Sempozyumu ve Restorasyon Sergisi, Kastamonu, Turkey, 27 - 29 September 2018
 6. Sancaktan Kazaya, Nahiyeden Köye, Osmanlı’da Vakıfların Şehirleşmeye Katkıları
  Bulut M., Tuğrul M.
  4th International Islamic Economics and Finance Congress (IIEFC), İstanbul, Turkey, 15 - 16 July 2017, pp.64
 7. Bir Sosyo-Ekonomik Tarih Çalışması: Filibe Vakıfları Örneği
  BULUT M., TUĞRUL M.
  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF) 2016, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.7
 8. Filibe’deki Eğitim Kuruluşları ve Vakıflar
  BULUT M., TUĞRUL M.
  International Symposium On Waqf and Higher Education Comparative Best Practices, Challenges and Way Forward, Kuala-Lumpur, Malaysia, 28 - 30 May 2016, pp.176-180
 9. Bulut M., Çınar H., Tuğrul M.
  İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM UNIVERSITY2nd International Islamic Economics and Finance Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2015, pp.52

Episodes in the Encyclopedia

 1. Encyclopedia of Akhilik
  TUĞRUL M.
  İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.366-366, 2017

Courses

Türk İnkılap Tarihi II, Undergraduate, 2020 - 2021
Türk İnkılap Tarihi I, Undergraduate, 2020 - 2021

Metrics

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Modern History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization, Comparative History

Non Academic Experience

Other Public Institution, Turkish Academy of Sciences, Presidency & Academic Affairs and Publications