Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Kitâbü Keşfü'l-Hümûm ve'l-Kürab fî Şerhi Âleti't-Tarab isimli anonim mûsikî eseri (edisyon kritik ve inceleme)

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Ruhi Kalender'in hayatı, eserleri ve musiki hakkındaki görüşleri

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English