Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - 2018 Associate Professor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Head of Department

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Üriner sistem semptomatolojisi

 • Undergraduate Renal replacement therapy

 • Undergraduate Nefrotik sendrom

 • Undergraduate Fluid electrolyte disorders with cases

 • Undergraduate Edema and proteinuria pathophysiology

 • Undergraduate Akut Böbrek Hasarı

 • Undergraduate Hızlı ilerleyen glomerülonefritler

 • Undergraduate Acute renal failure

 • Undergraduate Primer glomerüler hastalıklara klinik yaklaşım

 • Undergraduate Tübülointerstisiyel hastalıklar

 • Undergraduate Chronic kidney damage

 • Undergraduate Renal replasman tedavisi

 • Undergraduate Diabetic nephropathy

 • Undergraduate Pregnancy and kidney

 • Undergraduate Ödem ve proteinüri fizyopatolojisi

 • Undergraduate Olgularla sıvı elektrolit bozuklukları

 • Undergraduate Tubulointerstitial diseases

 • Undergraduate Nephrotic syndrome

 • Undergraduate Kronik böbrek hasarı

 • Undergraduate Gebelik ve böbrek

 • Undergraduate Diyabetik nefropati

 • Undergraduate Clinical approach to primary glomerular diseases

 • Undergraduate Rapidly progressive glomerulonephritis

 • Undergraduate Akut böbrek yetmezliği

 • Undergraduate Acute renal damage

 • Undergraduate Fluid electrolyte disorders

 • Undergraduate Sıvı elektrolit denge bozuklukları

 • Undergraduate Urinary system symptomatology