Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Turkey’s Military Spending Trends: A Reflection of Changes in Defense Policy

Insight Turkey, vol.22, no.3, pp.183-214, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Ölçekte Uzay Çalışmaları ve Türkiye

M5: Ulusal Güvenlik Savunma ve Strateji, no.330, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Defense Industry: From Ottoman Period to Today

M5: Güvenlik Savunma ve Strateji, no.1, pp.8-42, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin Kapasite İnşası: PKK Terör Örgütü Örneği

Uluslararası Giresun Güvenlik Sempozyumu II, Giresun, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.13-28

İstihbarat Analizlerinde Açık Kaynak İstihbaratının Önemi ve Sosyal Medyanın Rolü

1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DIGITAL FORENSICS AND SECURITY, Elazığ, Turkey, 20 - 21 May 2013, pp.80-84

Books & Book Chapters

Genişleme ve Yükseliş: 1974’ten Günümüze Türk Savunma Sanayii

in: Savunma Politikalarına Giriş, Murat Yeşiltaş,Ferhat Pirinçci, Editor, SETA Yayınları, Ankara, pp.191-220, 2021

İsrai̇l: Varoluşsal Tehdi̇t Algısından Büyük Strateji̇ye

in: Ortadoğu’da Güvenlik, Savunma ve Silahlanma, Yeşiltaş Murat, Öncel Rıfat, Editor, SETA, İstanbul, pp.127-174, 2020

The Rise of the Turkish Defense Industry in the AK Party Era: Causes, Context, and Strategic Implications

in: AK Party Years in Turkey: Domestıc and Foreign Policy, Duran Burhanettin,Kanat Kılıç Buğra, Editor, SETA Publications, İstanbul, pp.363-390, 2020

Küresel Koronavirüs Krizinin Uluslararası İlişkilere Yansımaları

in: DİSİPLİNLERARASI POLİTİKA VİZYONU VE STRATEJİLER 2020, İbrahim Demir, Editor, Iksad Publishing House, Ankara, pp.192-212, 2020

Medikal İstihbaratın Yükselişi

in: COVID-19 Sonrası Küresel Sı̇stem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Editor, SAM Yayınları, Ankara, pp.86-92, 2020

Pakistan’in Güvenlik ve Savunma Politikalarının Dönüşümü: Tarihsel Bir Analiz

in: Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 2-3, Ermağan İsmail, Özay Mehmet, Keyvan Özlem Zerrin, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.479-510, 2020

Siyaset ve Propaganda

in: , Muhittin Imıl, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.197-224, 2019

Are We Ready for Future Cyber Wars?

in: Uluslararası İlişkiler Serisi -Geleceğin Güvenliği/Security of Future, Yıldız, Ahmet, Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.69-86, 2019

Tayvan Savunma Sanayii: Endüstriyel Gelişim Stratejisi ve Alınan Dersler

in: Türkiye’de Tayvan Çalışmaları - II (Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler), A. Merthan DÜNDAR, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.199-237, 2019

DDSA’LAR VE İSTİHBARAT

in: Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler , Murat Yeşiltaş, Burhanettin Duran, Editor, SETA, İstanbul, pp.31-73, 2019

Cooperation or Confrontation in the Fight against Terrorism: Turkey and the Transatlantic Alliance

in: Turkey and Transatlantic Relations, Sasha Toperich Aylin Ünver Noi, Editor, The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) Johns Hopkins University, Washington, pp.365-385, 2018

in: одах. Waiting for the storm: South Caucasus, Konstantin Makienko, Editor, Center for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), Moscow, pp.118-130, 2018

Savunma Sanayiinde “Yerli” ve “Milli” Özerklik

in: AK Parti’nin 15 Yılı Dış Politika, Kemal İnat,Ali Aslan,Burhanettin Duran, Editor, SETA Yayınları, İstanbul, pp.449-473, 2017

2015’te Güvenlik ve Savunma

in: 2015’te Türkiye , Nebi Miş • Ufuk Ulutaş • Murat Yeşiltaş • Cem Duran Uzun • Sadık Ünay • Zafer Çelik • İsmail Çağlar, Editor, SETA Yayınları, Ankara, pp.181-223, 2015

Çatışma Sonrası Ulus/Devlet İnşası: ‘STTK Afganistan Modeli

in: Barışı Konuşmak: Teori ve Pratikte Çatışma Yönetimi, Nezir Akyeşilmen, Editor, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, pp.131-157, 2013