Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A rare condition Ectopic liver tissue with its unique blood supply encountered during laparoscopic cholecystectomy

International Journal of Surgery Case Reports, cilt.9, ss.47-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary bilateral tubercular psoas abscess requiring emergency surgery

Cerrahi Sanatlar Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.36-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik pankreatitin iki çıkmazı portal ven trombozu ve malignite

ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine, cilt.2, ss.21-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Advanced alveolar echinococcosis disease associated with Budd Chiari syndrome

International Journal of Surgery Case Reports, cilt.7, ss.154-156, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Our results of lower gastrointestinal endoscopy evaluation of 700 patients

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, cilt.30, sa.2, ss.71-75, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ileusda görülen fizyopatolojik ve sistemik değişiklikler

Turkiye Klinikleri Journal of General Surgery Special Topics, cilt.7, sa.2, ss.9-12, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Karın Duvarı Endometriozisi

ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine, cilt.2, ss.45-48, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Safra kesesi karsinomunu taklit eden ksantogranülomatöz kolesistit

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.226-227, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaciğer rezeksiyonları hasta seçimi cerrahi teknik ve postoperatif izlem

Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology Special Topics, cilt.7, sa.1, ss.87-99, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Normal CD4 sayılı HIV pozitif bir hastada fournier gangreni

Abant Tıp Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.180-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaciğerin kubbe yerleşimli kist hidatiklerine transtorasik yaklaşım

Bozok Tıp Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.70-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Warfarin overdozuna bağlı intramural intestinal hematom olgusu

Bozok Tıp Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.62-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çekum tümörünü taklit eden soliter çekum divertikülü

Genel Tıp Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.23-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut apandisit tanısında bilgisayarlı tomografinin yeri

Bozok Tıp Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.29-33, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Cause of Acute Abdomen An Isolated Falciform Ligament Necrosis

Case Reports in Emergency Medicine, ss.1-3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer dalak kist hidatiği iki farklı olgu ve iki farklı klinik

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.235-238, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolesistektomi sonrasi kolestaz nedeni olarak Dubin Johnson sendromu olgu sunumu ve literatür incelemesi

İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.2, ss.22-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maligniteyi Taklit Eden Soliter Çekum Divertikülü Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.35, sa.2, ss.79-82, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut karının nadir bir etkeni Primer abdominal tüberküloz Olgu sunumu

Cerrahi Sanatlar Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.45-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A retained plastic protective cover mimicking malignancy Case report

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS, cilt.4, sa.12, ss.1084-1087, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leimyosarkomun cerrahi tedavisi

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.373-375, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolesistektomi sonrası aksesuar Luschka kanalı yaralanmasına bağlı safra kaçağı Olgu sunumu

Cerrahi Sanatlar Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.52-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadavradan multiorgan alınması

Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, cilt.6, sa.1, ss.97-104, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Metastatik rektum kanserlerinde eş zamanlı karaciğer rezeksiyonu olgu sunumu

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.272-275, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pankreasın nadir rastlanan kanseri osteoklastik tip dev hücreli kanser

Cerrahi Sanatlar Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.20-22, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portal ven rezeksiyonlarında sınırımız ne kadar olmalı

Fırat Tıp Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.10-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pankreas kanserini taklit eden retroperitonel paraganglioma olgusu

Fırat Tıp Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.63-65, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perforation of the intestine by foreign bodies and the use of pyloric exclusion for severe duodenal injuries

Journal of Medicine and Medical Science, cilt.9, sa.2, ss.1108-1113, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The rare malignancy of hepatobiliary system ampullary carcinoid tumor

CASE REPORTS IN MEDICINE, ss.1-3, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Canlı vericiden karaciğer nakli donör seçimi cerrahi prosedürü postoperatif izlem

Türk HPB Dergisi (Ulusal Cerrahi Dergisi), cilt.4, sa.1, ss.29-40, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nadir Bir İleus Nedeni Ogilvie Sendromu

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Pankreasın Solid Psödopapiller Tümörü

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Laparoskopik Low Anterior Rezeksiyon Sonrası Oluşan Anastomoz Darlığında Balon Dilatasyonu

11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013, cilt.31, ss.139-141

Basit Kan Parametreleri Mide Kanserinde Prediktif Belirteç Olabilir mi

10. Ulusal Hepatogastroenteroloji ve 1. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013

Portal Ven Rezeksiyonu Deneyimimiz

Rize Genel Cerrahi Günleri, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2013

Tailgut cyst associated with castleman s syndrome

The 48th Congress of the European Society for Surgical Research konferansı, 29 Mayıs - 01 Haziran 2013

Superior mesenteric artery syndrome laparoscopic approach

The 48th Congress of the European Society for Surgical Research konferansı, 29 Mayıs - 01 Haziran 2013

Kolorektal Kanserlerde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Rektal Prolapsus Deneyimimiz 8 Yılda 17 Olgunun Retrospektif Analizi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Fournier Gangreni 38 Olgunun Cerrahi Tedavisinde Sonuçlarımız

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Akut Mezenter İskemide Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Bogotobag Deneyimlerimiz

9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Travmatik İzole Diyafragma Hernileri

9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Superior Mezenterik Arter Sendromu

9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Factors predicting survival in perforated peptic ulcer

10 Th European Congress Of Trauma And Emergency Surgery, 13 - 16 Mayıs 2009

Foreign bodies in the rectum with multivariate causes review of 30 cases

10 Th European Congress Of Trauma And Emergency Surgery, 13 - 16 Mayıs 2009

Missed colonic injuries after elective inguinal surgery report of 4 cases

10 Th European Congress Of Trauma And Emergency Surgery, 13 - 16 Mayıs 2009

Do d dimer levels have a predictive value in the acute abdomen

10 Th European Congress Of Trauma And Emergency Surgery, 13 - 16 Mayıs 2009

Is diverting stoma necessary for all civilian colonic injuries

10 Th European Congress Of Trauma And Emergency Surgery, 13 - 16 Mayıs 2009

Distal Splenorenal Şant Ameliyatı Sonuçlarımız

16. Ulusal cerrahi kongresi, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2008

Budd Chiari Sendromlu Hastalarda Mezokaval Şant Ameliyatı Sonuçlarımız

16. Ulusal cerrahi kongresi, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2008

Mezenterik vasküler hastalıkta prognostik faktörler

16. Ulusal cerrahi kongresi, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2008

Liver donor with history of hydatid disease

International Liver Transplantation Society / 2007 – 2008 ILTS Council, 1 - 03 Ocak 2008

Y stent application for multiple bile ducts in right lobe live donor liver transplantation

International Liver Transplantation Society / 2007 – 2008 ILTS Council, 1 - 03 Ocak 2008

Çekumda Malign Melanom

III. Çukurova Kolo-Proktoloji&stoma-terapi Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2007

Duct to duct biliary reconstruction in 150 consecutive right lobe live donor liver transplantation

International Liver Transplantation Society 2006 – 2007 ILTS Council, 1 - 03 Ocak 2007