Education Information

Education Information

  • 2002 - 2007 Expertise In Medicine

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

Dissertations

  • 2007 Expertise In Medicine

    ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİNDE NOZOKOMİYAL ENFEKSİYON SÜRVEYANSI VE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ:2 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRME

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Foreign Languages

  • C1 Advanced English