Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Governance Reforms in Turkey

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE MUSLIM UMMAH, İstanbul, Türkiye, 12 - 18 Aralık 2020

Kitap & Kitap Bölümleri

COVID-19 İle Mücadelede Yapay Zekâ Uygulamaları

DİSİPLİNLERARASIPOLİTİKA VİZYONUVE STRATEJİLER2020, İbrahim Demir, Editör, Iksad Publishing House, Ankara, ss.154-168, 2020 Creative Commons License

Yapay Zekâ: Fırsat Ve Tehditler .

DİSİPLİNLERARASI POLİTİKA VİZYONU VE STRATEJİLER 2020, İbrahim Demir, Editör, Iksad Publishing House, Ankara, ss.137-153, 2020 Creative Commons License

Diğer Yayınlar