Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Âşıklık Geleneğinde Grup İcrası

Milli Folklor, vol.29, no.114, pp.5-16, 2017 (Journal Indexed in AHCI)

Karabağlı Hamza Nigârî ve Nigâr-nâme Mesnevisi

Milli Folklor, vol.6, no.44, pp.115-120, 1999 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Âşık Şeref Taşlıova ile Anadolu, Gelenek ve Kültür Üzerine Söyleşi

Folklor Edebiyat , vol.26, no.1, pp.241-248, 2020 (National Refreed University Journal)

Sözlü Gelenekte Şiirin Varyantlaşması: ”O Gelin” Şiiri

Mediterranean Journal of Humanities, vol.8, no.2, pp.507-519, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Âşık Geleneğine, Sanatına ve Edebiyatına Dair: Reyhanî Diyor ki

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.919-952, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

1979 Türkiye Halk Ozanları Semineri Beklentiler Öneriler ve Eleştirel Bir Durum Değerlendirmesi

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.53-68, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dede Korkut ta Bir Kelime Bir Anlam Kazavat Karavat

Turkish Studies, vol.6, no.3, pp.1205-1210, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Televizyon Folkloru: Alan Araştırmasında Televizyon Tekniği ve Elektronik Turist Rehberliği

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, no.22, pp.121-136, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kişinin Sözel Biyografisi Olarak Ağıtlar: Âşık Murat Çobanoğlu

Türkbilig, no.19, pp.25-48, 2010 (National Refreed University Journal)

Kadın Temsilcileriyle Birlikte Çorum’da Halk Şiiri ve Âşık Tarzı Üzerinde Tespit ve Öneriler

Turkish Studies, vol.4, no.8, pp.2208-2229, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şair Mehmet İsmail İle Söyleşi

Türk Dili , no.693, pp.441-459, 2009 (Other Refereed National Journals)

Baba-Oğul Âşıklar: Âşıklık Geleneğinde Yeni Bir Model

Türkbilig, no.15, pp.94-109, 2008 (National Refreed University Journal)

Sözel Bilgi Işığında Aşıkların Ezgi Repertuarı Üzerine Tespitler

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.322-355, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kars Sözel Hikâyeciliğinin İcra Ortamları

Türkbilig, no.11, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektronik Cönk Kavramı ve Türk Halkbilimi nin Değeri Bilinmeyen Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.89-112, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Âşıklığın Ankara İcra Yapısına Bir Örnek Türkiye Diyanet Vakfı Âşıklar Şöleni

IV.Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.687-699

Folkloristik Çubuk Monografisi Nasıl Olmalıdır

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 October 2016, pp.283-310

Geleneğin Taşınmasındaki Fonksiyonlarına ve İcra Özelliklerine Göre Âşıklığın Avrupa daki İcra Mekânları

Uluslararası Türkiye-Çekya İlişkileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 14 July 2016, pp.162-172

Sözlü Gelenek Metinlerinin Öğretilmesinde Karşılaşılan Temel Problemler

X.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 28 September - 01 October 2015

Books & Book Chapters

Âşık Ne Düşünür

in: Umay Ana’dan Umay Hoca’ya Prof. Dr. Umay Günay Türkeş’e Armağan, İsmet Çetin, Bülent Gül, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, pp.323-331, 2019

Âşık Gördüğünü, Gördüğüne Söyler: Yıldıray Erdener’in Âşık Şeref Taşlıova Söyleşisi

in: Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı, Esma Şimşek, Hatice İçel, Editor, Kömen Yayınevi, Konya, pp.219-232, 2019 Sustainable Development

Nesir Türlerinin Geçiş Metinleri Olarak Kısa Hikâyeler

in: Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’a Armağan, İbrahim Dilek, İhsan Kalenderoğlu, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, pp.313-323, 2019

Kars ve Ardahan’xxda Aşıklık Geleneği

in: Posoflu Aşık Hikmet Arifi Ataman, Nur İrem Ataman, Editor, Öz Kağıtçılık Basım Sanayi, Ankara, pp.5-25, 2017 Sustainable Development

Tufarganlı Abbas Hikâyesi'nde Yer Alan Şiirler Üzerine

in: Kaygusuz un Bilge Torunu Abdurrahman Güzel e Armağan, Hamiye Duran , Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, pp.333-358, 2016

AŞIK ŞEREF TAŞLIOVA HAYATI VE ŞİİRLERİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Ankara, 2010 Sustainable Development