Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Bursa’sında Ermeni Kökçü Esnafı Hirfet Vakfı

Vakıflar Dergisi, no.47, pp.25-44, 2017 (Other Refereed National Journals)

Vakıf Gelirlerine Dair Bir Örnek

Vakıflar Dergisi, no.43, pp.179-181, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı İdaresinde Bir Balkan Şehri Varna 1774 1878

Turkish Studies International Periodical For The LanguagesLiterature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.1, pp.383-418, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vakıf Kurucusu Olarak Osmanlı Esnafı 18 yüzyıl İstanbul Örneği

Vakıflar Dergisi, no.42, pp.35-50, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Amerikadaki Ermeni Propagandaları (1960-1980)

Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Sempozyumu, Samsun, Turkey, 17 - 19 December 2015, pp.781-803

Books & Book Chapters

Osmanlı Kadını ve Çalışma Hayatı

in: Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumunda Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat, Koyuncu Kaya, Miyase, Yılmaz, Bedriye, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, pp.289-303, 2018

Foundations Bibliography

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara, 2015 Creative Commons License

Ermeni Esnafı Terekeleri: XVIII. Yüzyıl Sonu Bursa Örneği

in: Tarihte Türkler ve Ermeniler Sosyo Ekonomik Hayat 5 cilt, , Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.47-58, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Ahilik Ansiklopedisi 1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, pp.448-449, 2014