General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih, Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi

Metrics

Publication

11

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals