Education Information

Education Information

  • 2021 - Continues Doctorate

    Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi A.B.D., Turkey

  • 2019 - 2021 Postgraduate

    Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Healthcare Management, Turkey

  • 2011 - 2015 Undergraduate

    Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey