Prof.

MÜNİRE KEVSER BAŞ


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Education Information

1999 - 2005

1999 - 2005

Doctorate

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Sezai Karakoç`un düşünce ve sanatında temel kavramlar

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

1999

1999

Postgraduate

Lamii Çelebi’xxnin Şerh-i Muammeyat Ala Esma-i Hüsna’xxsı

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2019 - 2020

2019 - 2020

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2014 - 2019

2014 - 2019

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2011 - 2014

2011 - 2014

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2010 - 2011

2010 - 2011

Assistant Professor

Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Arts And Scıences

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

University Executive Board Member

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2017 - 2019

2017 - 2019

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2017 - 2019

2017 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2012 - 2013

2012 - 2013

Head of Department

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2011 - 2011

2011 - 2011

Head of Department

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

ROMAN TEORİSİNE GİRİŞ

Postgraduate

Postgraduate

TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE TÜRK ROMANI

Undergraduate

Undergraduate

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I

Undergraduate

Undergraduate

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK İSLAM EDEBİYATI

Doctorate

Doctorate

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

ROMAN TAHLİLİ

Doctorate

Doctorate

SEZAİ KARAKOÇ’UN DÜŞÜNCE VE SANATI

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Akşit Göktürk: Deneme ile Eleştiri Arasında”

Baş M. K.

Hece Dergisi, no.40, pp.534-539, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

“Ahmet Midhat’ın Kurmaca Eserlerinde Ara Söz: “Taaffüf” Örneği”

Baş M. K.

Türk Dili -Dil ve Edebiyat Dergisi-, no.822, pp.62-72, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

“İstanbul-Tahran Hattında Gazi Bir Kadının İçsel Yolculuğu: Cihan Aktaş’ın Sınıra Yakın Romanı”

Baş M. K.

Tanpınar Zamanı- Yıllık Edebiyat Ve Fikir Dergisi, no.3, pp.32-38, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Kimlik Arayışından Bireyselleşmeye Cihan Aktaş’xxın Seni Dinleyen Biri Romanında Çiftsesli Söylem

BAŞ M. K.

Erdem, no.76, pp.47-64, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

”Ömer Seyfettin Kurgusunda İroni İle İnşa Edilen Ahlâki Söylem: “Zeytin Ekmek” Hikâyesi Örneği”

Baş M. K.

Hece Dergisi, no.265, pp.202-209, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Ömer Seyfettin Kurgusunda İroni ile inşa edilen Ahlaki Söylem: Zeytin Ekmek Hikayesi Örneği

BAŞ M. K.

Hece- Hikayenin Türkçe Sesi, 2019 (National Non-Refereed Journal)

2018

2018

“Tarık Buğra’nın Osmancık Romanında Kadın Kimliğinin İnşası”

Baş M. K.

TÜRK DİLİ -Dil ve Edebiyat Dergisi, no.804, pp.169-181, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Poetik Eylem Sürecinin Kurgusal İfadesi: Çocuk ve Allah’ta Kuşlar-Ağaçlar Sembolizmi

Baş M. K.

bilig,–Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, no.87, pp.157-178, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

“Şair-Ben”i Çözümlemenin İmkân(sızlığ)ı Üzerine: Dağlarca Örneği”

Baş M. K.

Türk Dili, no.796, pp.84-93, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2017

2017

Poetik Bir Metin Olarak Ebubekir Eroğlu’nun ”Yol Elçisi” Şiiri

BAŞ M. K.

Erdem, vol.2017, pp.5-24, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

"Sezai Karakoç ile Doğu ve Batı'yı Yeniden Düşünmek"

BAŞ M. K.

Dil ve Edebiyat, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2016

2016

“Tanpınar Çoksesli Romanı Ararken: Mahur Beste”

Baş M. K.

Hece, no.61, pp.299-311, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

“‘Algı’dan ‘İmge’ye: Dağlarca Şiirinde İmgeye Giriş”

Baş M. K.

Türk Dili-Dilin Perdeleri, no.767768, pp.421-431, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2015

2015

“Çaylak Tevfik ve Hazine-i Letaif”

Baş M. K.

Kurgan Edebiyat-Kültür Dergisi, no.25, pp.24-28, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

“Lirik Şiirin “Tuzu Kuru” mu?/Şiirdeki Bireyselliğin Toplumsallığı ve Evrenselliği Üzerine”

Baş M. K.

Hece Dergisi, no.219, pp.97-104, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

“Sezai Karakoç ve Diriliş Akımı”

Baş M. K.

Bilge Adamlar, no.35, pp.109-120, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

“Yakup Kadri’nin Romanlarını “Sosyal Kronik” Olarak Okumak Mümkün Müdür?”

Baş M. K.

TURKISH STUDIES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.1, pp.1003-1032, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

“Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb’in Manzum Fâtiha Tefsiri”

Baş M. K.

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.13, no.7, pp.131-157, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Sezai Karakoç Şiirinde Ölüm

BAŞ M. K.

Turkish Studies, vol.5, no.1, pp.774-818, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Kutadgu Bilig de Ölüm Anlayışı ve Ahiret İnancı

BAŞ M. K.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.14, no.42, pp.83-105, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Yusuf ile Züleyha Aşkının Klasik ve Modern İfadesi Hamdi ve Nazan Bekiroğlu Örneği

BAŞ M. K.

AÜİFD, vol.51, no.1, pp.348-394, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Sezai Karakoç Şiirinde Hızır

BAŞ M. K.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.42, pp.21-30, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Oryantalizm ile Feminizm arasında Türkiye’xxdeki Kadın Yazarların Eserleri

BAŞ M. K.

Uluslararası Çalışmalar Kongresi, ULİSA, AYBU, 10 May 2018 Sustainable Development

2018

2018

“Kimlik Arayışından Bireyselleşmeye: Cihan Aktaş’ın Seni Dinleyen Biri Romanında Çiftsesli Söylem”

BAŞ M. K.

International Conference on Contemporary Women’s Studies, IWSC2018, 8 - 09 March 2018

2017

2017

Medeniyet ve Edebiyat-Aynı Medeniyet Havzasında İki Önemki Kültür ve Edebiyat Alanı:Türkiye ve İran

BAŞ M. K.

Uluslararası Kültürel Diyalog Forumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 December 2017

2017

2017

Yeni Türk Edebiyatındaki Fikir Akımları ve Önemli Temsilcileri

BAŞ M. K.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ün. Türk Dili ve Ed. Bölümü seminerleri, Türkistan, Kazakhstan, 25 December 2017

2015

2015

Bütünlüklü Bir Dünya Görüşü Olarak Diriliş Düşüncesi

BAŞ M. K.

Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 November 2015, pp.1-9

2017

2017

Çağdaş İran Edebiyatında Kadın-Değerlendirme

BAŞ M. K.

Uluslararası Çağdaş İran Edebiyatında Kadın Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 November 2017

2015

2015

Düşünce Hayatımızdaki Pozitivist yaklaşımların DiniEdebi Türlere Etkisi Miraciyye örneği

BAŞ M. K.

Türkiye'de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları, 09 April 2015

2015

2015

Bütünlüklü Bir Dünya Görüşü Olarak Diriliş

BAŞ M. K.

Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu, Malatya, Turkey, 20 - 21 November 2015

2015

2015

Düşünce Hayatımızdaki Pozitivist Yaklaşımların Hz Peygamber ile ilgili Dini Edebi Türlere Etkisi Miraciyye Örneği

BAŞ M. K.

Uluslararası Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2015

Books & Book Chapters

2017

2017

İslam Medeniyetinde Dil ve Edebiyat

Sezgin F., ŞEKER M., BAŞ E., ARSLAN F., ERKOÇOĞLU F., ÖZKAN M., et al.

in: İslam Medeniyeti Tarihi, Eyup BAŞ, Editor, Grafiker yayınları, Ankara, pp.327-333, 2017

2017

2017

Dünya Medeniyet Tarihinde Yeniden Parlak Bir İslam Medeniyeti’xxnin İmkanı Meselesi

Sezgin F., ŞEKER M., BAŞ E., ARSLAN F., ERKOÇOĞLU F. , ÖZKAN M. , et al.

in: İslam Medeniyeti Tarihi, Eyup BAŞ, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.585-612, 2017

2015

2015

Diriliş’in Yapıtaşları

BAŞ M. K.

LiM yayınları, İstanbul, 2015

2015

2015

Sezai Karakoç

BAŞ M. K.

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslam Düşüncesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.723-748, 2015

2015

2015

Diriliş Düşüncesine Metafizik Kavramı

BAŞ M. K.

in: Medeniyet in Burçları, Ali DURSUN, Editor, Medeniyet'in Burçları Derneği, Kayseri, pp.127-141, 2015

2015

2015

Diriliş Düşüncesinde Metafizik Kavramı

Baş M. K.

in: Medeniyetin Burçları Sezai Karakoç Kitabı, Ali Dursun, Editor, Medeniyetin Burçları Derneği Yayınları, Kayseri, pp.127-142, 2015

2015

2015

Sezai Karakoç

Baş M. K.

in: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni-Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslam Düşünces, Bayram Ali Çetinkaya,Selim Eren,Ali Öztürk, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.723-749, 2015

2010

2010

Diriliş Düşüncesinde Ölüm Kavramı

Baş M. K.

in: Sezai Karakoç, Yakup Çelik,Mehmet Çelik, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.77-92, 2010

2008

2008

Diriliş Taşları

BAŞ M. K.

Lotus Yayınları, Ankara, 2008

Supported Projects

2018 - 2019

2018 - 2019

TARIK BUĞRA 100 YAŞINDA

Project Supported by Higher Education Institutions

BAŞ M. K. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Külliye

Editor

2018 - Continues

2018 - Continues

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

EditorEdit Congress and Symposium Activities

2020

2020

Anadolu Mektebi, Yazar-Öğrenci Buluşmaları

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2020

2020

Diriliş Konuşmaları 8

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2020

2020

Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç

Panelists

Diyarbakır-Turkey

2019

2019

Sezai Karakoç Soruşturması

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2019

2019

Cengiz Dağcı PaneliSustainable Development

Panelists

Ankara-Turkey

2019

2019

Van-Erciş Buluşmaları

Invited Speaker

Van-Turkey

2019

2019

Örnek Şahsiyetleri, Anadolu Mektebi Yaz Okumaları, Diriliş Kampı

Invited Speaker

Kocaeli-Turkey

2019

2019

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Paneli

Panelists

Ankara-Turkey

2016

2016

Yahya Kemal Paneli

Panelists

Ankara-Turkey

2016

2016

DÜŞÜNCE DÜNYAMIZIN MİMARLARINI TANIYORUZ

Invited Speaker

Kırıkkale-Turkey

2016

2016

Çağdaş Türk Şiirinde Bir Zirve Sezai Karakoç

Moderator

Ankara-Turkey

2016

2016

OKUYOR, OKUTUYORUZ

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2015

2015

Ahmet Midhat’ın Kurmaca Eserlerinde Ara Söz” Hace-i Evvel’in İzinde Paneli

Panelists

Ankara-Turkey

2015

2015

Mevlana’yı Anlamak

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2015

2015

SEZAİ KARAKOÇ ÇAĞRISI-Sezai Karakoç Okuyan Öğrenciler Yazarlar ve Bilim Adamları ile Buluşuyor

Invited Speaker

Kocaeli-Turkey

2015

2015

Diriliş Düşüncesinde Metafizik

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2015

2015

Mehmet Akif’i Anmak ve Anlamak

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2015

2015

Sezai Karakoç ve Diriliş

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2012

2012

Sezai Karakoç Paneli

Panelists

Tehran-Iran

2011

2011

Şehir Konferansları

Invited Speaker

Konya-Turkey

2010

2010

Zeytinburnu Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2007

2007

Sezai Karakoç ve Diriliş Paneli

Panelists

Ankara-Turkey

Jury Memberships

September-2018

September 2018

Competition

"Dostluk ve Vefa" Deneme Yarışması - Memur-Sen, ADEM, Eğitim-Bir-Sen