Prof.Dr.

MÜNİRE KEVSER BAŞ


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

1999 - 2005

1999 - 2005

Doktora

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Türkiye

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Türkiye

1991 - 1996

1991 - 1996

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Sezai Karakoç`un düşünce ve sanatında temel kavramlar

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999

1999

Yüksek Lisans

Lamii Çelebi’xxnin Şerh-i Muammeyat Ala Esma-i Hüsna’xxsı

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - 2020

2019 - 2020

Prof.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2014 - 2019

2014 - 2019

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2011 - 2014

2011 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2010 - 2011

2010 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2017 - 2019

2017 - 2019

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2017 - 2019

2017 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2012 - 2013

2012 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2011 - 2011

2011 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ROMAN TEORİSİNE GİRİŞ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE TÜRK ROMANI

Lisans

Lisans

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I

Lisans

Lisans

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II

Lisans

Lisans

TÜRK İSLAM EDEBİYATI

Doktora

Doktora

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

ROMAN TAHLİLİ

Doktora

Doktora

SEZAİ KARAKOÇ’UN DÜŞÜNCE VE SANATI

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Akşit Göktürk: Deneme ile Eleştiri Arasında”

Baş M. K.

Hece Dergisi, sa.40, ss.534-539, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

“Ahmet Midhat’ın Kurmaca Eserlerinde Ara Söz: “Taaffüf” Örneği”

Baş M. K.

Türk Dili -Dil ve Edebiyat Dergisi-, sa.822, ss.62-72, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

“İstanbul-Tahran Hattında Gazi Bir Kadının İçsel Yolculuğu: Cihan Aktaş’ın Sınıra Yakın Romanı”

Baş M. K.

Tanpınar Zamanı- Yıllık Edebiyat Ve Fikir Dergisi, sa.3, ss.32-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

”Ömer Seyfettin Kurgusunda İroni İle İnşa Edilen Ahlâki Söylem: “Zeytin Ekmek” Hikâyesi Örneği”

Baş M. K.

Hece Dergisi, sa.265, ss.202-209, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

“Tarık Buğra’nın Osmancık Romanında Kadın Kimliğinin İnşası”

Baş M. K.

TÜRK DİLİ -Dil ve Edebiyat Dergisi, sa.804, ss.169-181, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

, “Düşüncenin Estetik Planda Var Oluşu: Diriliş Düşüncesinde Ve Sezai Karakoç Şiirinde Yetkin İnsanın İnşâsı”

Baş M. K.

Türk Dili Dergisi , sa.744, ss.177-190, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Poetik Eylem Sürecinin Kurgusal İfadesi: Çocuk ve Allah’ta Kuşlar-Ağaçlar Sembolizmi

Baş M. K.

bilig,–Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sa.87, ss.157-178, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

“Şair-Ben”i Çözümlemenin İmkân(sızlığ)ı Üzerine: Dağlarca Örneği”

Baş M. K.

Türk Dili, sa.796, ss.84-93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Poetik Bir Metin Olarak Ebubekir Eroğlu’nun ”Yol Elçisi” Şiiri

BAŞ M. K.

Erdem, cilt.2017, ss.5-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

"Sezai Karakoç ile Doğu ve Batı'yı Yeniden Düşünmek"

BAŞ M. K.

Dil ve Edebiyat, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

“Tanpınar Çoksesli Romanı Ararken: Mahur Beste”

Baş M. K.

Hece, sa.61, ss.299-311, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

“‘Algı’dan ‘İmge’ye: Dağlarca Şiirinde İmgeye Giriş”

Baş M. K.

Türk Dili-Dilin Perdeleri, sa.767768, ss.421-431, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

“Çaylak Tevfik ve Hazine-i Letaif”

Baş M. K.

Kurgan Edebiyat-Kültür Dergisi, sa.25, ss.24-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

“Lirik Şiirin “Tuzu Kuru” mu?/Şiirdeki Bireyselliğin Toplumsallığı ve Evrenselliği Üzerine”

Baş M. K.

Hece Dergisi, sa.219, ss.97-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

“Sezai Karakoç ve Diriliş Akımı”

Baş M. K.

Bilge Adamlar, sa.35, ss.109-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

“Yakup Kadri’nin Romanlarını “Sosyal Kronik” Olarak Okumak Mümkün Müdür?”

Baş M. K.

TURKISH STUDIES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, sa.1, ss.1003-1032, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

“Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb’in Manzum Fâtiha Tefsiri”

Baş M. K.

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.7, ss.131-157, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sezai Karakoç Şiirinde Ölüm

BAŞ M. K.

Turkish Studies, cilt.5, sa.1, ss.774-818, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kutadgu Bilig de Ölüm Anlayışı ve Ahiret İnancı

BAŞ M. K.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.14, sa.42, ss.83-105, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Yusuf ile Züleyha Aşkının Klasik ve Modern İfadesi Hamdi ve Nazan Bekiroğlu Örneği

BAŞ M. K.

AÜİFD, cilt.51, sa.1, ss.348-394, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Sezai Karakoç Şiirinde Hızır

BAŞ M. K.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sa.42, ss.21-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Oryantalizm ile Feminizm arasında Türkiye’xxdeki Kadın Yazarların Eserleri

BAŞ M. K.

Uluslararası Çalışmalar Kongresi, ULİSA, AYBU, 10 Mayıs 2018

2018

2018

“Kimlik Arayışından Bireyselleşmeye: Cihan Aktaş’ın Seni Dinleyen Biri Romanında Çiftsesli Söylem”

BAŞ M. K.

International Conference on Contemporary Women’s Studies, IWSC2018, 8 - 09 Mart 2018

2017

2017

Medeniyet ve Edebiyat-Aynı Medeniyet Havzasında İki Önemki Kültür ve Edebiyat Alanı:Türkiye ve İran

BAŞ M. K.

Uluslararası Kültürel Diyalog Forumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Aralık 2017

2017

2017

Yeni Türk Edebiyatındaki Fikir Akımları ve Önemli Temsilcileri

BAŞ M. K.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ün. Türk Dili ve Ed. Bölümü seminerleri, Türkistan, Kazakistan, 25 Aralık 2017

2015

2015

Bütünlüklü Bir Dünya Görüşü Olarak Diriliş Düşüncesi

BAŞ M. K.

Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2015, ss.1-9

2017

2017

Çağdaş İran Edebiyatında Kadın-Değerlendirme

BAŞ M. K.

Uluslararası Çağdaş İran Edebiyatında Kadın Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Kasım 2017

2015

2015

Düşünce Hayatımızdaki Pozitivist yaklaşımların DiniEdebi Türlere Etkisi Miraciyye örneği

BAŞ M. K.

Türkiye'de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları, 09 Nisan 2015

2015

2015

Bütünlüklü Bir Dünya Görüşü Olarak Diriliş

BAŞ M. K.

Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2015

2015

2015

Düşünce Hayatımızdaki Pozitivist Yaklaşımların Hz Peygamber ile ilgili Dini Edebi Türlere Etkisi Miraciyye Örneği

BAŞ M. K.

Uluslararası Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

İslam Medeniyetinde Dil ve Edebiyat

Sezgin F., ŞEKER M., BAŞ E., ARSLAN F., ERKOÇOĞLU F., ÖZKAN M., et al.

İslam Medeniyeti Tarihi, Eyup BAŞ, Editör, Grafiker yayınları, Ankara, ss.327-333, 2017

2017

2017

Dünya Medeniyet Tarihinde Yeniden Parlak Bir İslam Medeniyeti’xxnin İmkanı Meselesi

Sezgin F., ŞEKER M., BAŞ E., ARSLAN F., ERKOÇOĞLU F. , ÖZKAN M. , et al.

İslam Medeniyeti Tarihi, Eyup BAŞ, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.585-612, 2017

2015

2015

Diriliş’in Yapıtaşları

BAŞ M. K.

LiM yayınları, İstanbul, 2015

2015

2015

Sezai Karakoç

BAŞ M. K.

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslam Düşüncesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.723-748, 2015

2015

2015

Diriliş Düşüncesine Metafizik Kavramı

BAŞ M. K.

Medeniyet in Burçları, Ali DURSUN, Editör, Medeniyet'in Burçları Derneği, Kayseri, ss.127-141, 2015

2015

2015

Diriliş Düşüncesinde Metafizik Kavramı

Baş M. K.

Medeniyetin Burçları Sezai Karakoç Kitabı, Ali Dursun, Editör, Medeniyetin Burçları Derneği Yayınları, Kayseri, ss.127-142, 2015

2015

2015

Sezai Karakoç

Baş M. K.

Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni-Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslam Düşünces, Bayram Ali Çetinkaya,Selim Eren,Ali Öztürk, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.723-749, 2015

2010

2010

Diriliş Düşüncesinde Ölüm Kavramı

Baş M. K.

Sezai Karakoç, Yakup Çelik,Mehmet Çelik, Editör, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.77-92, 2010

2008

2008

Diriliş Taşları

BAŞ M. K.

Lotus Yayınları, Ankara, 2008

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Külliye

Editör

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

EditörKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2020

2020

Anadolu Mektebi, Yazar-Öğrenci Buluşmaları

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2020

2020

Diriliş Konuşmaları 8

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2020

2020

Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç

Panelist

Diyarbakır-Türkiye

2019

2019

Sezai Karakoç Soruşturması

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Cengiz Dağcı Paneli

Panelist

Ankara-Türkiye

2019

2019

Van-Erciş Buluşmaları

Davetli Konuşmacı

Van-Türkiye

2019

2019

Örnek Şahsiyetleri, Anadolu Mektebi Yaz Okumaları, Diriliş Kampı

Davetli Konuşmacı

Kocaeli-Türkiye

2019

2019

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Paneli

Panelist

Ankara-Türkiye

2016

2016

Yahya Kemal Paneli

Panelist

Ankara-Türkiye

2016

2016

DÜŞÜNCE DÜNYAMIZIN MİMARLARINI TANIYORUZ

Davetli Konuşmacı

Kırıkkale-Türkiye

2016

2016

Çağdaş Türk Şiirinde Bir Zirve Sezai Karakoç

Moderatör

Ankara-Türkiye

2016

2016

OKUYOR, OKUTUYORUZ

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2015

2015

Ahmet Midhat’ın Kurmaca Eserlerinde Ara Söz” Hace-i Evvel’in İzinde Paneli

Panelist

Ankara-Türkiye

2015

2015

Mevlana’yı Anlamak

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2015

2015

SEZAİ KARAKOÇ ÇAĞRISI-Sezai Karakoç Okuyan Öğrenciler Yazarlar ve Bilim Adamları ile Buluşuyor

Davetli Konuşmacı

Kocaeli-Türkiye

2015

2015

Diriliş Düşüncesinde Metafizik

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2015

2015

Mehmet Akif’i Anmak ve Anlamak

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2015

2015

Sezai Karakoç ve Diriliş

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2012

2012

Sezai Karakoç Paneli

Panelist

Tehran-İran

2011

2011

Şehir Konferansları

Davetli Konuşmacı

Konya-Türkiye

2010

2010

Zeytinburnu Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

Sezai Karakoç ve Diriliş Paneli

Panelist

Ankara-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Eylül-2018

Eylül 2018

Yarışma

"Dostluk ve Vefa" Deneme Yarışması - Memur-Sen, ADEM, Eğitim-Bir-Sen