Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psikolojik Dışlanma ve Sosyal Dışlanma Arasındaki Farklılık: Benlik Değeri, Yalnızlık ve Genel Aidiyet Duygusu Üzerindeki Etkileri

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.20, ss.45-55, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Why Do We Have Emotions? The Social Functions of Emotions

Research on Education and Psychology, cilt.3, sa.1, ss.11-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutluluğun Önündeki Engel: Erken Dönem Uyumsuz Şemalar

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.7-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Mahcubiyet

Duyguları Anlamak, Cirhinlioğlu, Fatma Gül, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.181-196, 2020