Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bir Hukukçu Olarak Ebu Hanife

Adalet ve Medeniyet Dergisi , no.1, pp.36-39, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Spinoza Felsefesinde İnsan

Felsefe Dünyası Dergisi , no.42, pp.145-165, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yükseköğretimde Yerlilik Felsefesi: Düşünce ve Gelenek

Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik Sempozyumu, Turkey, 12 - 13 April 2018, pp.339-343

90. Doğum Yılında Cengiz Aytmatov

KÜLTÜRLER DİYALOĞU: C.T. AYTMATOV ’UN MİRASI, Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı, Russia, 24 March 2018, pp.18-23

Yazarlık ve Düşünce

Türkiye 1. Genç Yazarlar Kurultayı, Kızılcahamam,Ankara, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.42-48

Antakya Okulu

Bilim Tarhih ve Felsefesi, Turkey, 27 - 29 November 2015

Gençlik ve Ahlak

Memur-Sen Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz Çalıştayı, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2014

Mehmet Akif te Zihniyet Problemi

Milli Kütüphane, Turkey, 1 - 03 March 2014

Mehmet Akif te Sorunlu Tevekkül Anlayışının Eleştirisi

İstanbul, İstanbul, Turkey, 1 - 03 January 2014

Dini Çeşitlilik Problemi ve Gazzâlî

Isparta, Isparta, Turkey, 12 - 14 May 2011

Spinoza Felsefesinde Yahudiler ve Yahudilik

Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 February 2012

Ahlak Zihniyet İlişkisi

Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Turkey, 9 - 12 November 2011

Aşk Felsefesi Bağlamında Kadı Burhaneddin

Sivas, Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2011

Felsefi Düşünce Bağlamında Ahi Evren

Kayseri, Kayseri, Turkey, 20 - 22 September 2011

Numan Sabit in Husn ve Kubh Risalesi

Sivas, Sivas, Turkey, 08 May 2011

Samsatlı Lucianus un Eserlerinde Tanrı İronisi

Adıyaman Üniversitesi Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu, 17 - 19 October 2008, pp.167-180

Şemseddin Sivasi nin Ahlak Anlayışı

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyum Bildirileri, Turkey, 01 January 2007, vol.2, pp.107-119

Books & Book Chapters

İslam Düşünce Tarihindeki Yeri Açısından Antakya Felsefe Okulu

in: Bilim Tarihi ve FelsefesiTarih ve Problemler, Bozkurt,Ömer, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, pp.25-36, 2016

Felsefe ve Çoğulculuk

in: Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi, Celal Türer, Editor, Türk Felsefe derneği Yayınları, Ankara, pp.83-107, 2015

Necati Öner Düşüncesinde Birlikte Yaşama Felsefesi

in: Birlikte Yaşamak, Ahmet Kavlak, Muhammed Enes Kala, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.15-30, 2015

Uluhiyet Anlayışları

in: Din Felsefesi, Recep Kılıç, Mehmet Sait Reçber, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.59-78, 2014

Ahi Evran

in: Türk İslam Düşüncesi Tarihi, Ömer Bozkurt, Editor, Divan Kitap, Anakar, pp.241-252, 2014

Benedict De Spinoza Teolojik Politik İnceleme

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011

Teolojik Politik İnceleme

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011

Metrics

Publication

62

Project

11

Thesis Advisory

4

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals