Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Tahmini

5. ICPESS Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Turkey, 28 - 29 October 2018, pp.324-340 Sustainable Development

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Akdeniz Ülkeleri Turizminde Önemli mi? Panel Veri Analizi

3rd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.106

Türkiye’de Kente Göç ile Suç İlişkisi: Bir Panel Ekonometrik Analiz

Uluslararası KAYES Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.80 Sustainable Development

Islamic Financial Stabilization Fund

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey and Iran, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.83

Küresel Durgunluğun Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Ekonomilerine Etkileri

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi:Türkistan Forumu III, Kazakhstan, 26 - 28 April 2017, pp.1069-1098

Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanında İslami Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.94 Sustainable Development

Yenilenebilir Enerji Projeleri Finansmanında İslâmî Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü

International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’17), İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.94 Sustainable Development

Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 29 November 2016

Son Dönemde Türkiye de Finansal İstikrar ve Bu Amaçla Uygulanan İktisat Politikaları

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 29 November 2016

Role of Financial Development on Business Cycle in Turkey

International Congress on Political, Economic and Social Studies, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016

Does the Size of Shadow Economy Matter for Financial Development

International Congress on Political, Economic and Social Studies, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016

Financial development and economic growth in emerging markets insights from a panel data perspective

International Symposium on Economics and Social Science, Kyoto, Japan, 12 - 14 July 2016 Sustainable Development

Başarılı Bölgesel Ekonomik Entegrasyonların Karakteristikleri ve BalkanÜlkeleri için Dersler

Second Sarajevo International Conference on EU Integration and Balkan Countries, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

An Econometric Analysis of Determinants for Tourism Demand in Turkey

International Conference on Economics and Business Management (ICEBM), Amsterdam, Netherlands, 12 November 2015

DOES FOREIGN TRADE LIBERALIZATION REDUCE POVERTY IN TURKEY?

11th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) - Building Resilient Society, Zagreb, Croatia, 17 - 18 December 2015, pp.276-291 Sustainable Development identifier

AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF TOURISM DEMAND IN SELECTED COUNTRIES

11th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) - Building Resilient Society, Zagreb, Croatia, 17 - 18 December 2015, pp.495-506 Sustainable Development identifier

Impacts of the European Union on the Democratization of Turkey: Perceptions of the Turkish University Youths

European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Mediterranean Programme, Eleventh Mediterranean Social and Political Research Meeting, 24 - 27 March 2010

Books & Book Chapters

Özbekistan Ekonomisi

in: Özbekistan, Salih Yılmaz, Editor, Atatürk Araştırmaları Merkezi, Ankara, pp.247-267, 2021

The Future of the Tourism Sector after the Great Lockdown

in: REFLECTIONS ON THE PANDEMICin the Future of the World, Şeker, Muzaffer Özer, Ali Korkut, Cem, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.581-596, 2020

Büyük Tecrit Sonrası Turizm Sektörünün Geleceği

in: Küresel Salgının Anatomisi Toplum ve İnsanlığın Geleceği, Şeker, Muzaffer, Özer, Ali, Korkut, Cem, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.585-600, 2020

Darbe Girişimi Türkiye Finansal Sistemini Etkiledi Mi?Beklentilerin Tersine Bazı Kanıtlar

in: Örgütten Darbeye FETÖ ve 15 Temmuz, Mehmet Akif Kireçci, Editor, ASEM, Ankara, pp.335-351, 2020

AFRİKA KITASI’NIN KARŞILAŞTIRMALI BÜYÜME PERFORMANSI

in: AFRİKA EKONOMİ POLİTİĞİ: KALKINMA POTANSİYEL VE POLİTİKALAR, Çetinkaya Murat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.9-32, 2018

İnsani Finans ve Değerler

in: Kurumlarda Değerler, Muzaffer Şeker, Yasin Bulduklu, Bülent Dilmaç, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, Konya, pp.179-197, 2018

Şehir Ekonomisi

Ankara Büyükşehir Beledyesi, Ankara, 2017

Are Transitions Economies in a Middle Income Trap?

in: Political Economy in Transition Economies, Tayfur BAYAT, Editor, Aurel Vlaicu, Arad, pp.29-38, 2017

Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları

in: Şehir Ekonomisi, Muhsin Kar, Mehmet Akif Sarıkaya, Editor, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, pp.213-242, 2017

Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları

in: Şehir Ekonomisi, Kar Muhsin, Sarıkaya Mehmet Akif, Editor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, pp.213-242, 2017

Kalkınma Ekonomisi

Ekin Yayınevi, Bursa, 2016

Dış Ticaret

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe yayınevi, Kocaeli, pp.253-276, 2016

Türkmenistan Ekonomisi

in: Türkmenistan, Kamer Kasım, Editor, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, pp.131-152, 2016

Avrupa Birliği – Türkiye Ekonomik İlişkileri

in: Avrupa Birliği ve Turizm, Ozan Bahar; Mehmet Avcı, Editor, Süre Yayınevi, Ankara, pp.65-84, 2016

Vatandaş Odaklı E-Devlet Hizmetlerinin Ölçümlendirilmesi: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı İçerisinde Türkiye İçin Bir Model Önerisi

in: E Devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, Sobacı, Mehmet Zahid; Yıldız, Mete, Editor, nobel, pp.103-127, 2012

TÜRKİYE’xxDE İÇ BORÇLARIN GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ

in: Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ahmet Ay, Editor, Çizgi, Konya, pp.227-268, 2007

Metrics

Publication

69

Citation (Scopus)

271

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals