Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

INCOME CONVERGENCE IN INDIAN DISTRICTS: NEW EVIDENCE FROM PANEL STATIONARITY TEST WITH FINITE TIME DIMENSION

Journal of International Development, vol.32, no.8, pp.1256-1272, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

Trade Liberalization, Financial Development and Economic Growth in The Long Term: The Case of Turkey

South East European Journal of Economics and Business, vol.3, no.2, pp.25-38, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

Fiscal decentralisation, the size of the public sector, and economic growth in Turkey

Environment and Planning C: Government and Policy, vol.23, no.1, pp.3-19, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Panel Ekonometrik Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.3, pp.37-48, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Impacts of Credit Default Swaps on Volatility of the Exchange Rate in Turkey: The Case of Euro

INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES, vol.4, no.3, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Is Sectoral Shifts Hypothesis Valid in the Turkish Economy

Ecoforum Journal, vol.5, no.2, pp.46-58, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Role of Financial Development on Entrepreneurship in the Emerging Market Economies

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.11, no.3, pp.131-152, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Is CPI a suitable tool for inflation targeting A critical view

Theoretical and Applied Economics, vol.22, no.3, pp.21-38, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Day of the Week Effect in the Saudi Stock Exchange A Non Linear GARCH Analysis

Journal of Economic and Social Studies, vol.1, no.1, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Elektirk Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi Yatay Kesit Analizi

SosyoEkonomi, vol.6, no.12, pp.149-177, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.14, pp.436-458, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Elektrik Tüketimi Çeşitleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Bir Analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye de Erken Yaşta Yapılan Evliliklerve Risk Algısı Bismil Örneği

Aile ve Toplum, vol.4, no.14, pp.97-111, 2008 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye de Suç Oranının Sosyo Ekonomik Belirleyicileri Yatay Kesit Analizi

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.62, pp.37-57, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TÜRKİYE DE BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI İLE NEDENSELLİK TESTİ 1926 1994

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.51-68, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Nedensellik Analizi 1969 2001

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Turizmin Ekonomiye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.58, no.3, pp.145-169, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

A Critical Survey of the Empirical Studies on Financial Libarelization in Turkey

Gaziantep University, Journal of Social Sciences, vol.5, no.1, pp.29-45, 2002 (Other Refereed National Journals)

Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme Nedensellik İlişkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, no.2, pp.150, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Financial Development and Economic Growth in Turkey Further Evidence on the Causality Issue

Loughborough University, Department of Economics, Economic Research Paper, 2000 (Non-Refreed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Tahmini

5. ICPESS Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Turkey, 28 - 29 October 2018, pp.324-340 Sustainable Development

Financial Development and Economic Growth in Emerging Markets: Structural Changes in Causality

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 28 - 30 June 2018 Sustainable Development

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Akdeniz Ülkeleri Turizminde Önemli mi? Panel Veri Analizi

3rd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.106

Türkiye’de Kente Göç ile Suç İlişkisi: Bir Panel Ekonometrik Analiz

Uluslararası KAYES Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.80 Sustainable Development

Islamic Financial Stabilization Fund

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey and Iran, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.83

Küresel Durgunluğun Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Ekonomilerine Etkileri

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi:Türkistan Forumu III, Kazakhstan, 26 - 28 April 2017, pp.1069-1098

Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanında İslami Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.94 Sustainable Development

ENERJİDE KENDİNE YETERLİLİK, CARİ AÇIK VE EKONOMİK BÜYÜME

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, 25 March 2017

Yenilenebilir Enerji Projeleri Finansmanında İslâmî Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü

International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’17), İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.94 Sustainable Development

Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 29 November 2016

Son Dönemde Türkiye de Finansal İstikrar ve Bu Amaçla Uygulanan İktisat Politikaları

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 29 November 2016

Role of Financial Development on Business Cycle in Turkey

International Congress on Political, Economic and Social Studies, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016

Does the Size of Shadow Economy Matter for Financial Development

International Congress on Political, Economic and Social Studies, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016

Financial development and economic growth in emerging markets insights from a panel data perspective

International Symposium on Economics and Social Science, Kyoto, Japan, 12 - 14 July 2016 Sustainable Development

Başarılı Bölgesel Ekonomik Entegrasyonların Karakteristikleri ve BalkanÜlkeleri için Dersler

Second Sarajevo International Conference on EU Integration and Balkan Countries, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

An Econometric Analysis of Determinants for Tourism Demand in Turkey

International Conference on Economics and Business Management (ICEBM), Amsterdam, Netherlands, 12 November 2015

DOES FOREIGN TRADE LIBERALIZATION REDUCE POVERTY IN TURKEY?

11th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) - Building Resilient Society, Zagreb, Croatia, 17 - 18 December 2015, pp.276-291 Sustainable Development identifier

AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF TOURISM DEMAND IN SELECTED COUNTRIES

11th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) - Building Resilient Society, Zagreb, Croatia, 17 - 18 December 2015, pp.495-506 Sustainable Development identifier

Impacts of the European Union on the Democratization of Turkey: Perceptions of the Turkish University Youths

European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Mediterranean Programme, Eleventh Mediterranean Social and Political Research Meeting, 24 - 27 March 2010

Books & Book Chapters

Özbekistan Ekonomisi

in: Özbekistan, Salih Yılmaz, Editor, Atatürk Araştırmaları Merkezi, Ankara, pp.247-267, 2021

The Future of the Tourism Sector after the Great Lockdown

in: REFLECTIONS ON THE PANDEMICin the Future of the World, Şeker, Muzaffer Özer, Ali Korkut, Cem, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.581-596, 2020

Büyük Tecrit Sonrası Turizm Sektörünün Geleceği

in: Küresel Salgının Anatomisi Toplum ve İnsanlığın Geleceği, Şeker, Muzaffer, Özer, Ali, Korkut, Cem, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.585-600, 2020

Darbe Girişimi Türkiye Finansal Sistemini Etkiledi Mi?Beklentilerin Tersine Bazı Kanıtlar

in: Örgütten Darbeye FETÖ ve 15 Temmuz, Mehmet Akif Kireçci, Editor, ASEM, Ankara, pp.335-351, 2020

AFRİKA KITASI’NIN KARŞILAŞTIRMALI BÜYÜME PERFORMANSI

in: AFRİKA EKONOMİ POLİTİĞİ: KALKINMA POTANSİYEL VE POLİTİKALAR, Çetinkaya Murat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.9-32, 2018

İnsani Finans ve Değerler

in: Kurumlarda Değerler, Muzaffer Şeker, Yasin Bulduklu, Bülent Dilmaç, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, Konya, pp.179-197, 2018

Şehir Ekonomisi

Ankara Büyükşehir Beledyesi, Ankara, 2017

Are Transitions Economies in a Middle Income Trap?

in: Political Economy in Transition Economies, Tayfur BAYAT, Editor, Aurel Vlaicu, Arad, pp.29-38, 2017

Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları

in: Şehir Ekonomisi, Muhsin Kar, Mehmet Akif Sarıkaya, Editor, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, pp.213-242, 2017

Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları

in: Şehir Ekonomisi, Kar Muhsin, Sarıkaya Mehmet Akif, Editor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, pp.213-242, 2017

Kalkınma Ekonomisi

Ekin Yayınevi, Bursa, 2016

Dış Ticaret

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe yayınevi, Kocaeli, pp.253-276, 2016

Türkmenistan Ekonomisi

in: Türkmenistan, Kamer Kasım, Editor, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, pp.131-152, 2016

Avrupa Birliği – Türkiye Ekonomik İlişkileri

in: Avrupa Birliği ve Turizm, Ozan Bahar; Mehmet Avcı, Editor, Süre Yayınevi, Ankara, pp.65-84, 2016

Vatandaş Odaklı E-Devlet Hizmetlerinin Ölçümlendirilmesi: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı İçerisinde Türkiye İçin Bir Model Önerisi

in: E Devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, Sobacı, Mehmet Zahid; Yıldız, Mete, Editor, nobel, pp.103-127, 2012

TÜRKİYE’xxDE İÇ BORÇLARIN GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ

in: Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ahmet Ay, Editor, Çizgi, Konya, pp.227-268, 2007