Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.9-16, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Japonya, Kore ve Vietnam’xxda Çin Bürokrasi Sınavları: Bölgesel Politika Yayılması Örneği

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.718-736, 2018 (Other Refereed National Journals)

Liyakat Temelli Bürokrasi: Kore Kamu Sınavları (Gwageo) (958-1894)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.26, pp.754-769, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

AK Parti Dönemi Sünni ve Alevi Zazaların SeçmenDavranışları

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, pp.1-26, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Demokratik Platonculuk”: John Stuart Mill’in Siyasi Düşüncesinde Çoğul Oy

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, no.10, pp.315-332, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenilenme (1963-2014)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.4, pp.329-350, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇİN BÜROKRASİ SINAVLARI: PATRİMONYAL BÜROKRASİDE RASYONEL BİR GELENEK

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.145-166, 2017 (Other Refereed National Journals)

Başkanın Ofisi: Türkiye’de Belediyelerde Güçlü Başkanlık Modelinin Pekişmesi

AKADEMİK BAKIŞ, no.61, pp.228-247, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenilenme Oranı (1984-2014) ve Dönem Sınırlandırması

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.25-42, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AK Parti Döneminde Zazaların Siyasal Tercihleri: Bingöl ve Tunceli Örnekleri

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA ‘18, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018

Zazaların Temsili: Bingöl ve Tunceli Özelinde Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliğinde Yenilenme

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA ‘18, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018