Genel Bilgiler

Biyografi


1. Adı Soyadı:

Mehmet Halil ÇİÇEK

2. Doğum Tarihi:

01.07. 1961

3. Ünvanı:

Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

 

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Atatürk

1986

Yüksek Lisans

İlahiyat

Atatürk

1986

Doktora

Tefsir

Selçuk

1992

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi:      1993

Doçentlik Tarihi:                      1995

Profesörlük Tarihi:                    2004

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri :

1.      Kur’an’da Münafıklar,

2.      Karşılaştırmalı Tevbe Süresinin Tefsiri,

3.      Cennet Kadını ve  Huriler,

4.      Şeyh Cüneytin Tefsir Yöntemi,

5.      Kur’an’da Cennet,

6.      Kur’an’a İstatistikî bir Yaklaşım

7.      Hedaikurrevhi ve’r-Reyan fi Revabi Ulumi’l-Kur’an’da Tefsir Yöntemi ve Ali İmran Suresi Örneği

8.      *Bunların dışında 10 un üzerinde yönettiği yüksek lisans çalışması bulunmaktadır.

 

6.2. Doktora Tezleri:

1.      Akli Tefsir Hareketi,

2.      Kuranda Psikolojik İkna Metodu

3.    Kuranda İktibas

NOT: 2000 tarihinden itibaren farklı görevlendirmeler nedeniyle yaklaşık beş üniversite değiştirdiğim için fazla doktora yönetme imkanım olmadı.


Kurum Bilgileri

Birim
İslami İlimler Fakültesi
Bölüm
Temel islam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Tefsir

İletişim