General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Tefsir
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary

Metrics

Publication

50

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

4

Biography


1. Adı Soyadı:

Mehmet Halil ÇİÇEK

2. Doğum Tarihi:

01.07. 1961

3. Ünvanı:

Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

 

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Atatürk

1986

Yüksek Lisans

İlahiyat

Atatürk

1986

Doktora

Tefsir

Selçuk

1992

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi:      1993

Doçentlik Tarihi:                      1995

Profesörlük Tarihi:                    2004

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri :

1.      Kur’an’da Münafıklar,

2.      Karşılaştırmalı Tevbe Süresinin Tefsiri,

3.      Cennet Kadını ve  Huriler,

4.      Şeyh Cüneytin Tefsir Yöntemi,

5.      Kur’an’da Cennet,

6.      Kur’an’a İstatistikî bir Yaklaşım

7.      Hedaikurrevhi ve’r-Reyan fi Revabi Ulumi’l-Kur’an’da Tefsir Yöntemi ve Ali İmran Suresi Örneği

8.      *Bunların dışında 10 un üzerinde yönettiği yüksek lisans çalışması bulunmaktadır.

 

6.2. Doktora Tezleri:

1.      Akli Tefsir Hareketi,

2.      Kuranda Psikolojik İkna Metodu

3.    Kuranda İktibas

NOT: 2000 tarihinden itibaren farklı görevlendirmeler nedeniyle yaklaşık beş üniversite değiştirdiğim için fazla doktora yönetme imkanım olmadı.