Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Çocuklarda Özel Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

31. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi., 17 May 2022

The prevalence of psychopharmacologic treatment ın preschoolers and İts correlates.

12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (ICP 2021)., 17 November 2021

Çocuk ve Ergenlerde DepoAntipsikotik İlaç Uygulamaları

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 5. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 26 - 30 April 2017

Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü bir genotip anomalisinin belirtisi olabilir mi

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi. “Yenilikler ve Yenilenmeler”, Turkey, 13 - 16 April 2016

Comorbid psychiatric diagnoses and clinical features of adolescent prisoners A penal institution experience

8. International congress on psychopharmacology 4. İnternational symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology., 20 - 24 April 2016

Metrics

Publication

31

Citation (Scopus)

105

H-Index (Scopus)

5

Project

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals