Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A microbiological assessment of peri-implant sites and implant-abutment interfaces in diabetic and healthy individuals

International Journal of Clinical and Experimental Medicine, vol.13, no.1, pp.208-215, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Effects of modified and conventional facemask therapies with expansion on dynamic measurement of natural head position in Class III patients

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, vol.140, no.5, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Rapid maxillary expansion effects on dynamic measurement of natural head position

Angle Orthodontist, vol.81, no.5, pp.850-855, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Relationship between static natural head position and head position measured during walking.

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, vol.129, pp.42-7, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Effect of cervical headgear wear on dynamic measurement of head position.

European journal of orthodontics, vol.27, pp.437-42, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Effect of rapid maxillary expansion on nocturnal enuresis.

The Angle orthodontist, vol.73, pp.532-8, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Effect of complete dentures on dynamic measurement of changing head position: A pilot study.

The Journal of prosthetic dentistry, vol.90, pp.394-400, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Reproducibility of natural head position measured with an inclinometer.

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, vol.123, pp.451-4, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Mandibular symphyseal distraction and its geometrical evaluation: report of a case.

The Angle orthodontist, vol.73, pp.194-200, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Laser etching of enamel for direct bonding with an Er,Cr:YSGG hydrokinetic laser system.

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, vol.122, pp.649-56, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Inclinometer method for recording and transferring natural head position in cephalometrics.

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, vol.120, pp.664-70, 2001 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Moldability of the callus after distraction osteogenesis.

Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, vol.58, pp.828, 2000 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Management of early relapse after a sagittal split ramus osteotomy by gradual callus distraction: a case report.

Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, vol.58, pp.220-3, 2000 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

"En masse" retraction of maxillary anterior teeth with anterior headgear.

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, vol.112, pp.473-9, 1997 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Selçuk type headgear-timer (STHT).

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, vol.111, pp.87-92, 1997 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Dil Boyutu ve Alt Keser Çaprasikligi Arasindaki Iliski

Turkish Journal of Orthodontics, vol.25, no.3, pp.191-205, 2012 (Other Refereed National Journals)

Minenin farklı içerikli asitler ile pürüzlendirilmesinin braket tuculuğuna etkisi.

Türk Ortodonti Dergisi, vol.20, no.1, pp.35-42, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türk ortodontistlerinin tanı ve tedavi Yaklaşımları

Türk Ortodonti Dergisi, vol.15, no.1, pp.8-14, 2002 (Other Refereed National Journals)

Vertikal büyüme yönüne sahip bireylerde rapid maksiller ekspansiyonun etkileri.

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-6, 2002 (Other Refereed National Journals)

A new method for the assessment of changes in molar inclination during RME

Virtual Journal of Orthodontics, vol.4, no.2, pp.1-6, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

İskeletsel sınıf III olgularda ortodontik-cerrahi yaklaşımlar (iki vaka raporu)

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.138-144, 2001 (Other Refereed National Journals)

Doğal Baş Konumunun Değerlendirilmesinde İnklinometre Kullanımının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.25-30, 2000 (Other Refereed National Journals)

Er,Cr:YSGG Hidrokinetik Laser Sistemiyle Mine Pürüzlendirilmesinin Ortodontik Apareylerin Yapışma Kuvvetine Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.6-9, 2000 (Other Refereed National Journals)

Tek alt keser çekimi ya da eksikliği durumunda tedavi sonundaki anterior ilişkinin tahmini ve değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.108-112, 2000 (Other Refereed National Journals)

Er, Cr: VSGG HİDROKİNETİK LASER SİSTEMİYLE MİNE PÜRÜZLENDİRİLMESİNİN ORTODONTİK APAREYLERİN YAPIŞMA KUVVETİNE ETKİSİ

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, vol.3, pp.6-9, 2000 (Other Refereed National Journals)

Posttravmatik Laterognatinin Kombine Tedavisi.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.30-34, 1997 (Other Refereed National Journals)

Sefalometride Ölçüm Hataları

Türk Ortodonti Dergisi, vol.8, no.1, pp.62-65, 1995 (Other Refereed National Journals)

Selçuk Tipi Headgear-Timer (STHT) (Tanıtımı ve Doğruluğunun Ölçülmesi) (Bölüm I: Laboratuvar Çalışması)

Türk Ortodonti Dergisi, vol.7, no.2, pp.242-247, 1994 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizde Hasta Kooperasyonunun Değerlendirilmesi

Türk Ortodonti Dergisi, vol.7, no.2, pp.177-186, 1994 (Other Refereed National Journals)

Sagittal Yönde Farklı İskeletsel İlişki Gösteren Nötral Oklüzyonlu Bireylerde Kesici Diş Kompanzasyonu

İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, no.4, pp.299-304, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Maksiller santral kesici kaybının multidisipliner yaklaşım ile rehabilitasyonu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 May 2018

Posterior segmental sagital distraksiyon osteogenesis uygulamalarda karşılaşılan problemler ve çözüm yolları.

1. Uluslararası Maksillofasiyal ve Ortopedik İlizarov Distraksiyon Osteogenezis Sempozyumu, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2012

Lefort I Seviyesinde Yapılan Maksiller Distraksiyon Osteogenezisin Yönetilmesi.

1. Uluslararası Maksillofasiyal ve Ortopedik İlizarov Distraksiyon Osteogenezis Sempozyumu, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2012

Ağız içi distraktör ile bilateral dudak damak yarığının tedevisi: vaka raporu.

. 1. Uluslararası Maksillofasiyal ve Ortopedik İlizarov Distraksiyon Osteogenezis Sempozyumu, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2012

Evaluation of the relationship in lower incisor irregularity, condylar-incisal angle and age

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011

Lingual ortodontik tedavi sonrası dişsel ve iskeletsel değerlendirmeler: (Olgu sunumu)

11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 13 - 15 October 2008

Transpalatal ark ile tek taraflı molar distalizasyonu (2 Olgu sebebiyle).

10.Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2007

Kortikotomi destekli en Masse retraksiyon (1 olgu sebebiyle).

10.Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2007

Geometrical evaluation of the mandibular midline distraction

Congress of European Orthodontic Society, BELGIUM, 19 - 23 June 2001

Current trends in Turkish orthodontics

78. Congress of European Orthodontic Society, ITALY, 19 - 23 June 2001

Effect of Cervical Headgear Wear on Dynamic Measurement of Head

80. Congress of European Orthodontic Society, 19 - 23 June 2001

Laterognatik Hastalara Cerrahi Yaklaşım

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongres, 17 May 2000 - 21 May 2001

Effects of Rapid Maxillary Expansion on High Angle Cases

Congress of The Balkan Stomatological Society, 3 - 06 May 2001

Çok Sayıda Süpernümere Diş Nedeniyle Gömülü Kalmış Dişe Sahip Bir olguda Ortodontik Tedavi Yaklaşımı

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3, Uluslarası Sempozyumu, ÜRGÜP, 31 August - 03 September 2000

İnterdisipliner Tedaviler: Ortodontik Amaçlı Periodontal Tedavi (Bir Ortodonti-Periodontoloji İşbirliği).

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3, Uluslarası Sempozyumu, ÜRGÜP, 31 August - 03 September 2000

Mandibuler Keser Eksikliği ya da Çekimi Durumunda Tedavi Yaklaşımı (İki Olgu Nedeniyle)

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3, Uluslarası Sempozyumu, ÜRGÜP, 31 August - 03 September 2000

Er,Cr:YSGG Hidrokinetik Laser Sistemiyle Mine Pürüzlendirilmesinin Ortodontik Apareylerin Yapışma Kuvvetine Etkisi.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3, Uluslarası Sempozyumu, ÜRGÜP, 31 August - 03 September 2000

Fixed anterior Repositioning Appliance

Second Bi-national Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 24 - 26 February 1999

Class III Malocclusions and Orthognathic Surgery: Two Case Reports

Second Bi-national Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 24 - 26 February 1999

Sementifying Fibroma ve Retrognatili (Bir Olguya Tedavi Yaklaşımı)

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 27 October - 03 November 1998

Cleft Lips and Palate

İnternational İnternational Congress of Pathophysiology, 28 June - 03 July 1998

En-Masse” Retraction of Maxillary Anterior Teeth with “Mini HG”.,

70. Congress of European Orthodontic Society, 8 - 11 June 1994

Hemisection ”Mandibuler daimi ikinci premolar agenezisi”nde alternatif bir tedavi yöntemi: Bir olgu nedeniyle

5. Uluslarası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 31 October 1997

Şiddetli Class III- Openbite Vakasında Ortodontik-Cerrahi Yaklaşım

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 October - 03 November 1996

Hayes Nance ve Bolton Analizi İçin Yeni Bir Bilgisayar Programı

Türk Ortodonti Derneği Uluslararası 5. Bilimsel Kongresi, 7 - 12 October 1996

Sanin Savara Analizi İçin Yeni Bir Bilgisayar Programı

Türk Ortodonti Derneği Uluslararası 5. Bilimsel Kongresi, 7 - 12 October 1996

“Ortodontide Geometri” Björk Poligonunun incelenmesi

Türk Ortodonti Derneği Uluslararası 5. Bilimsel Kongresi, Turkey, 24 - 27 October 1992

Ülkemizdeki Ortodontik Hasta Kooperasyonun Değerlendirilmesi

Türk Ortodonti Derneği Uluslararası 5. Bilimsel Kongresi, 7 - 12 October 1994, vol.7, pp.177-186

Selçuk tipi Headgear-timer(STHT): (Tanıtımı ve Doğruluğunun Ölçülmesi) Bölüm I: Laboratuvar Çalışması

Türk Ortodonti Derneği Uluslararası 5. Bilimsel Kongresi, 7 - 12 October 1994, vol.7, pp.242-247

Konya Yöresi İlkokul Çocuklarında Treatment Priority İndex (TPI) Uygulaması: (epidemiyolojik Çalışma)

Türk Ortodonti Derneği Uluslararası 5. Bilimsel Kongresi, 7 - 12 October 1994, vol.7, pp.195-200

Doğal Baş Pozisyonunun Saptanmasında Yeni Bir Yöntem

Türk Ortodonti Derneği Uluslararası 5. Bilimsel Kongresi, 7 - 12 October 1994

Books & Book Chapters

Distraksiyon-Ortodontide İskeletsel Ekspansiyon

in: ORTODONTİ AKIL NOTLARI, Selim ARICI, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara/İstanbul, pp.223-232, 2020