Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2017 Assistant Professor

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2015 Assistant Professor

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2013 - 2014 Head of Department

  Yakin Dogu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

 • 2011 - 2013 University Executive Board Member

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Deneysel Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Courses

 • Undergraduate Klinik Eğitim Saati

 • Undergraduate Klinik Beceri Laboratuvarı İyi Hekimlik Uygulamaları

 • Undergraduate Vertebra ve ekstremite immobilizasyonu

 • Undergraduate Hastane öncesi triyaj uygulamaları

 • Undergraduate Taşi - bradiaritmilerin yönetimi

 • Undergraduate Defibrilatör kullanımı

 • Undergraduate Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri organizasyonu

 • Undergraduate Hasta başı eğitim saati

 • Undergraduate Olay yeri yönetimi

 • Undergraduate Elektiriksel tedaviler

 • Undergraduate Ölümcül ritimler ve yönetimi

 • Undergraduate HASTANE ÖNCESİ ASH ORGANİZASYONU

 • Undergraduate TAŞİ VE BRADİARİTMİLERİN YÖNETİMİ

 • Undergraduate HASTA SENARYOLARI

 • Undergraduate ACİL TIP VE ÖTESİ

 • Undergraduate VERTEBRA VE EKSTREMİTE STABİLZASYONU

 • Undergraduate HASTANE ÖNCESİ ALANDA VE ACİL SERVİSTE TRİYAJ UYGULAMALARI

 • Undergraduate Klinik Beceri Eğitimi İyi Hekimlik Uygulamaları