Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Sukuk

Çerçeve Dergisi , vol.23, no.67, pp.68-71, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANALYSIS OF THE EXCHANGE RATE CHANGE OF THE US DOLLAR IN TERMS OF OPERANT CONDITİONING AND OBSERVATIONAL LEARNING

CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES, Cyprus (Kktc), 06 March 2022, pp.222-223

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SATIN ALMA SÜRECİ VE MOTİVASYON

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Ankara, Turkey, 24 February 2022, pp.371-376

Economic Development and Cryptocurrencies Relationship

Al Farabi 9th International Conference on Social Sciences, Nakhchivan, Azerbaijan, 02 May 2021

The Effects of Terrorism on Government Spending

2. International Baku Scientific Researches Conference, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 April 2021

BLOCKCHAIN AND ECONOMİC DEVELOPMENT

TARAS SHEVCHENKO 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, KIEV, Ukraine, 04 April 2021, vol.1, pp.188-193

How Does Terrorism Affect Economic Growth?

INTERNATIONAL KOSOVO CONGRESS ON CULTURE, ARTS AND MULTI­DISCIPLINARY STUDIES, Montenegro, 16 - 18 April 2021, pp.18

A PERSPECTIVE ON THE ARGENTINE ECONOMIC CRISIS AND IMF RELATIONS

3rd international conference on innovative studies of contemporary sciences, TOKYO SUMMIT -III, Tokyo, Japan, 19 February 2021

GLOBAL PANDEMIC AND BEHAVIORAL ECONOMICS: THE NEW NORMAL

5. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Paris, France, 07 February 2021, pp.201-206

TÜRKİYE’DE ENFLASYONLA BÜYÜME İLİŞKİSİ SARMALI: YAPISAL SORUNLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

ANADOLU 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 26 December 2020, pp.928

The Impacts of Logistic Process on E-Commerce

BILTEK-2019, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.295-298

International Trade and Digitalization: The New Economy New Technologies

BILTEK-2019, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.290-294

Information and communication technologies in e-commerce and e-governance

International Scientific Conference on Applied Physics, Information Technologies and Engineering 2019, APITECH 2019, Krasnojarsk, Russia, 25 - 27 September 2019, vol.1399 identifier

SUKUK FOR LOCAL GOVERNMENTS/MUNICIPALITES FOR INTEGRAL FINANCING

Development Economics Conference (DEC) 2019, 17 - 19 June 2019

Books & Book Chapters

G20 Ülkelerinde Ticari Açıklık, Sağlık Harcaması, Turizm Harcaması ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

in: Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları, KARABULUT Şahin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.23-33, 2022

REGÜLASYONLAR VE ENERJİ PİYASASI: PANDEMİ DÖNEMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

in: Pandeminin Mali Analizi, Yoruldu Mutlu , Arslan Ahmet, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.209-236, 2021

PARA POLİTİKALARINA COVID-19 KRİZ ETKİSİ

in: Pandeminin Mali Analizi, Yoruldu Mutlu , Arslan Ahmet, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.287-300, 2021

Globalization and Economic Growth

in: Decent Work and Economic Growth, Walter Leal Filho, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Amanda Lange Salvia, Tony Wall, Editor, Springer Nature, pp.107-118, 2021

Küçük Düşün: Büyük Farklar Ortaya Çıkarabilir mi?

in: Duygusal Ekonomi, Gündoğdu Aysel, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.127-151, 2020

İşletmelerin Kanıta Dayalı Sağlık Politikalarında Halkla İlişkiler

in: Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler, Doç.Dr. Özgür Demirtaş, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.124-138, 2020

SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ EKONOMİK ETKİSİ

in: Sosyal Medya Araçları I, Doç.Dr.Kürşad Emrah Yıldırım, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.162-181, 2020

SAĞLIK KURUMLARI, EKONOMİK FAKTÖRLER VE HALKLA İLİŞKİLER FİNANSMANI

in: Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler, Doç.Dr. Özgür Demirtaş, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.87-104, 2020

Cross-Cultural Leadership

in: A Handbook of Leadership Styles, Demirtaş Özgür, Karaca Mustafa, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.368-382, 2020

BEBEK ÖLÜM ORANINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER: SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ İÇİN PANEL REGRESYON ANALİZİ

in: EKONOMETRİDE AMPİRİK ÇALIŞMALAR, ONURLU ERTOK MERVE, GÜNEŞ CANAN, Editor, NOBEL Bilimsel Yayınlar, Ankara, pp.121-136, 2020

Sosyal Medyada Dijital Pazarlama

in: Sosyal Medyaya Giriş, Kürşad Emrah Yıldırım, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevİ, Eskişehir, pp.86-108, 2019

Sosyal Medya Platformları ve API'ler

in: Sosyal Medya Platformları, Doç. Dr. Mustafa Karaca, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.141-162, 2019

Medya Girişimciliği ve E-ticaret

in: Medya Girşimciliği, Mustafa karaca, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.26-37, 2019

Müşareke Sertifikaları ve Finansal Piyasalarda Modellenmesi

in: İslam İktisadı ve Finansı, Hakan SARIBAŞ, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınevi, Zonguldak, pp.157-172, 2017