Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2016 - Continues Associate Professor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2016 Associate Professor

  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2015 Associate Professor

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2013 Assistant Professor

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü

 • 2010 - 2011 Instructor

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektörlük, Yabancı Diller Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Ankara Yildirim Beyazit University, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

 • 2013 - 2014 Head of Department

  Ankara Yildirim Beyazit University, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Courses

 • Undergraduate İslami İlimlerde Yöntem

 • Undergraduate İslam Felsefesi-I

 • Undergraduate İslam Felsefesi-II

 • Doctorate İBN SİNA METAFİZİĞİ

 • Doctorate İSLAM AHLAK FELSEFESİ

 • Postgraduate İbn Sinacı Felsefe Geleneği

 • Postgraduate İslam Felsefesinde Varlık ve Mahiyet

 • Postgraduate KLASİK MANTIK

 • Doctorate İSLAM FELSEFESİNDE BİLGİ TEORİLERİ