Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Şair, Filozof ve Seyyah olan Nâsır-ı Hüsrev’xxin Gözüyle Şii/Fatımî Devleti

Uluslararası Ortadoğu Kongresi Dil, Tarih ve Edebiyat, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2017

Books & Book Chapters

Meşşâî Gelenek ve İsmâilî Düşünce Çizgisinde Bir Filozof:NÂSIR-I HÜSREV-İ KUBÂDİYÂNÎ-İ MERVEZÎ

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüven, Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.421-440, 2017