Education Information

Education Information

 • 2013 - Continues Doctorate

  Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Fars Dili Ve Edebiyatı (Dr) (Ankara Üniv. Ortak), Turkey

 • 2009 - 2013 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2008 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2006 Undergraduate

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Postgraduate

  Nâsır-ı Hüsrev’xxin felsefesi: Güşâyiş ü Rehâyiş adlı eseri bağlamında

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)