Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bilgi Hizmetlerinin Gelişmesinde Kütüphanelerde Kurum Kültürünün Oluşmasının Önemi

International Journal of Human Sciences, vol.16, no.3, pp.844-856, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknolojinin Kütüphane Kullanımı Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Turkish Studies, vol.13, no.21, pp.61-72, 2018 (Other Refereed National Journals)

Total Quality Management in University Libraries of Turkey

International Journal of Economic Perspectives, vol.10, no.2, pp.321-334, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Spor Yöneticiliğinde Bilgi Yönetiminin Önemi

Türkish Studies, vol.9, no.2, pp.1781-1791, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kataloglama nereye gidiyor?

Türk Kütüphaneciliği, vol.23, no.1, pp.134-150, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kütüphanelerin Örgütsel Davranışının Gelişimi Progress of Organizational Behavior of Libraries

Türk Kütüphaneciliği, vol.22, no.1, pp.3-23, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilgi Hizmetlerinde Yenilikçi Yönetim

8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.41

Üniversite Kütüphanelerinde RDA’ya Geçiş Aşamasında Sorunlar

Bilgi ve Belge Yönetimi AlanındaBilgiye Erişim/KataloglamaSorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2017, pp.45-65

Yeni Kataloglama Kuralları RDA’ya Göre Osmanlı Coğrafyası Arşiv Belgelerinin Kimliklenmesi

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017

Yerel Bilgi Merkezlerinde İyi Uygulama Örnekleri

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.79-91

EAD (The Encoded Archival Description)

Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.552-563

Q TYPE DWELLING: AN INTERNATIONALLY SUPPORTED OUTDOOR LIBRARY IN ANKARA

9th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Madrid, Spain, 2 - 04 March 2015, pp.4018-4024 Sustainable Development identifier

E dergilerin Sağlanması Kataloglama ve Kullanıcıya Sunulması

I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyum Programı, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 April 2014

Elektronik ortama aktarılan Osmanlı Coğrafyası Belgelerinin Üst Veri Standartları ile Kimlikleme

Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2012, pp.891-901

AAKK, AAKK1, AAKK2, AAKK3 ve RDA

E-Bilim ve Bilgi Yönetimi3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2012, pp.169-177

Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi:AACR2’den RDA’ya Geçiş

Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu Bildiriler, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.119-131

Halk Kütüphanelerinde Yaratıcı Bilgi Hizmetleri

2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri: Bildiriler, Posterler ve, Ankara, Turkey, 9 - 12 May 2012, pp.69-79

Balkan Ülkeleri’nde Web Sayfalarının Kimliklenmesinde İşbirliği

Balkan Ülkeleri Kütüphaneler arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyum Bildirileri, Edirne, Turkey, 5 - 07 June 2008, pp.67-74

Türkiye’de Sürekli Kütüphanecilik Eğitiminde Türk Kütüphaneciler Derneğiinin Yeri

Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 24 October 2004, pp.268-275

TKD’xxnin 50 Yıllık Üye Profili

Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneğinin 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 21 November 1999, pp.66-74

Books & Book Chapters

Resource Description and Access

Hiperyayın, İstanbul, 2021 Sustainable Development

Administrative Benefits of RDA to Information Centers of New Cataloging Rules

in: Management in Information Centers, Erol Yılmaz,Leyla Kanık, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.440-459, 2021

Tıp Kütüphanelerinde Yenilikçi Bilgi Hizmetleri

in: Kütüphanecilikte Önemli Uzmanlık Alanı: Tıp Kütüphaneciliği ve Günümüz Türkiye’xxsindeki Durum, Güssün Güneş, Vildan Kandur, Editor, Çağlayan Kitap Yayıncılık Eğitim, İstanbul, pp.71-81, 2018

Halk Kütüphanelerinde Yenilikçi Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi

in: HALK KÜTÜPHANELERİGEÇMİŞTEN GELECEĞEYÖNELİMLER VE YENİ ROLLER, Hüseyin ODABAŞ Mehmet Ali AKKAYA, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.505-520, 2018

Halk Kütüphanelerinde Kataloglama ve Sınıflama

in: Halk Kütüphaneleri : Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller, Hüseyin Odabaşı, Mehmet Ali Kaya, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.307-326, 2018

Innovation Management at Information Centres

in: Innovation Management at Information Centres, EDITED BY WILLIAM H. TAYLOR, Editor, AGP Research., Prag, pp.178-184, 2017

Bilgi be Belge Yönetimi Eğitiminde Yeni Bir Soluk

in: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60.yıl Armağan Kitabı, Nevzat Özel, Neslihan Er-Koçoğlu, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.157-172, 2014

Okuma Alışkanlığının Kazanılmasını ve Öğretmenler

in: Ben Bir Öğretmenim, Ertuğrul Yaman, Mete Taşlıova, İbrahim Tüzer, Editor, Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören Belediye Başkanlığı, Ankara, pp.85-98, 2013

Geleneksel Kataloglamadan Elektronik Ortamdaki Bilginin Organizasyonuna Geçiş

in: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. yılına Armağan, Doğan Atılgan, Editor, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, pp.108-120, 2004