Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ahmed Avni Konuk’xxta Bir Mesele Olarak Modern Bilimler

tyb akademi, cilt.9, sa.25, ss.85-107, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Haldun’da Gelenek Kavramı

Sosyoloji Divanı, cilt.3, sa.6, ss.297-310, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim Devrimi Kavramı ve Osmanlı Devleti

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.4, sa.8, ss.57-86, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyolojimizin Ontolojisine Dair

TYB Akademi, cilt.3, sa.9, ss.41-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Korkut Tuna’nın Sosyolojisi Üzerine

TYB Akademi, cilt.3, sa.9, ss.105-117, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ahmed Avni Konuk’xxta Bir Mesele Olarak Modernlik

Uluslararası İbn Arabi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.413-423

Roman Geleneğinin Değişimi

Tarihten Günümüze Türkiye’xxde Romanlar, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2015, ss.57-66

Sosyal Model

Engelliler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 Kasım 2003

Yoksulluk Açısından Özürlülük

Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2002, ss.322-328

Kitap & Kitap Bölümleri