Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Almanya'da Sosyolojinin Doğuşunda İlk Kadın Sosyologların Yeri ve Önemi

Emek ve Toplum, vol.11, no.29, pp.37-60, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmed Avni Konuk’xxta Bir Mesele Olarak Modern Bilimler

tyb akademi, vol.9, no.25, pp.85-107, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Haldun’da Gelenek Kavramı

Sosyoloji Divanı, vol.3, no.6, pp.297-310, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bilim Devrimi Kavramı ve Osmanlı Devleti

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.4, no.8, pp.57-86, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Korkut Tuna’nın Sosyolojisi Üzerine

TYB Akademi, vol.3, no.9, pp.105-117, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyolojimizin Ontolojisine Dair

TYB Akademi, vol.3, no.9, pp.41-51, 2013 (Scopus) identifier identifier

Sosyolojinin Geleneği Konu Edinmesi ya da Geleneğin Sosyolojik Paradikmaya İndirgenmesi

Muhafazakar Düşünce Dergisi, vol.1, no.3, pp.89-104, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Teoride Küresel Toplum Fenomeninin İmaları

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol.3, no.7, pp.135-166, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekberi Gelenek ve Yunus Emre

21. Asırda Yunus Emre'yi Anlamak, Baku, Azerbaijan, 5 - 09 May 2021, vol.1, no.1, pp.380-385

Ahmed Avni Konuk’xxta Bir Mesele Olarak Modernlik

Uluslararası İbn Arabi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.413-423

Roman Geleneğinin Değişimi

Tarihten Günümüze Türkiye’xxde Romanlar, Turkey, 6 - 07 November 2015, pp.57-66

Sosyal Model

Engelliler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 November 2003

Yoksulluk Açısından Özürlülük

Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 November 2002, pp.322-328 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Wilhelm Heinrich von Riehl: Sosyal Siyaset Kavramının Fikir Babası

in: Modern Sosyal Devlete Giden Yolda Alman Sosyal Politika Teorisyenleri, Ali Seyyar, Editor, Yedigece Kitapları, İstanbul, pp.21-51, 2021

Hayatı Paylaşmak İçin Engel Çok

Açı Kitapları, İstanbul, 2008

Yapılaşma Teorisinde Gelenek Fenomeni

Maya Akademi Yayınları, Ankara, 2008

Geleneksel Sonrası Toplum Üzerine

Açı Kitapları, İstanbul, 2003