Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Sociology, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Sakarya University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Sogıology, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Sociology, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Küresel sosyoloji Sosyolojide küreselleşme çalışmalarına eleştirel bir yaklaşım

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Sociology

 • 1996 Postgraduate

  Batılı bilgi ve teknik transferi açısından Osmanlı modernleşmesi

  Sakarya University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Sogıology