Prof.MUSA AYGÜL


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk


Research Areas: International Private Law

Metrics

Publication

37

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2006

1999 - 2006

Doctorate

Selcuk University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law, Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Milletlerarası Özel Hukukta Şirketlere Uygulanacak Hukukun Tespiti

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1999

1999

Postgraduate

Avrupa topluluklarında akitten doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukuk hakkında Roma Sözleşmesi

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

International Private Law

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2014 - 2022

2014 - 2022

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2014

2012 - 2014

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2007 - 2012

2007 - 2012

Assistant Professor

Selcuk University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law

1996 - 2007

1996 - 2007

Research Assistant

Selcuk University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi

2007 - 2012

2007 - 2012

Head of Department

Selcuk University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law

Courses

Postgraduate

Postgraduate

International Commercial Arbitration Law

Undergraduate

Undergraduate

Private International Law-II

Doctorate

Doctorate

International Family Law

Postgraduate

Postgraduate

International procedural Law

Undergraduate

Undergraduate

Private International Law-I

Postgraduate

Postgraduate

International Procedural Law

Doctorate

Doctorate

Milletlerarası Özel Hukukta Akitlere Uygulanacak Hukukun Tespiti

Postgraduate

Postgraduate

Refugee Law

Doctorate

Doctorate

Resolution of Disputes Arising from Foreign Investment Disputes

Undergraduate

Undergraduate

Legal Clinic-I

Postgraduate

Postgraduate

Citizenship Law

Undergraduate

Undergraduate

Legal Clinic-III

Postgraduate

Postgraduate

Milletlerarası Taşınır Mal Satım Sözleşmesi

Undergraduate

Undergraduate

Methodology of Law

Postgraduate

Postgraduate

Recognition and Enforcement of Foreign Court Decisions

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2021

2021

THE RESIDENCE OF FOREIGN PARENTS OF TURKISH CITIZENSHIP HOLDER CHILDREN IN THE TERMS OF THE RIGHT TO RESPECT TO FAMILY LIFE

Aygül M., Camız R.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.6, no.2021/2, pp.373-426, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2020

2020

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE DAİR TAHKİM DÜZENLEMESİ

AYGÜL M., ERDOĞAN E.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.24, no.4, pp.61-100, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Determination of the Habitual Place of Work in Individual Employment Contracts Executed in More Than One Country

Aygül M., Çoban N.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.15, no.169, pp.1815-1832, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Obligation of Cautio Judicatum Solvi of Asylum Seekers

Aygül M., Altintaş E. H.

Public and private international law bulletin, vol.40, no.2, pp.717-737, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Ekonomik Yaptırımlar ve Akreditif

AYGÜL M., VURAL ÇELENK B.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Milletlerarası Ticarî Tahkimde Delillerin Milletlerarası İstinabe Yoluyla Elde Edilmesi Ve Karşılaşılabilecek Sorunlar

AYGÜL M.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.261-290, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi Davalarında Bazı Usul Hukuku Problemleri (Harç – İspat Yükü Ve Deliller – Vasıflandırma)

AYGÜL M.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.31, no.2, pp.83-121, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Evlât Edinme Yolu ile Vatandaşlığın Kaybedilmesi ve Kazanılması

AYGÜL M.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.99, pp.45-80, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Türk Vatandaşlığını Çıkma İzni Alarak Kaybeden Kişilerin Kamu Görevine Girme Yasağı

AYGÜL M.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.31-60, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Milletlerarası Ticarî Sözleşmelerde Lex Mercatoria’nın Uygulanması

AYGÜL M.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.45-85, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Avrupa Topluluklarında Akitten Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma Sözleşmesi

AYGÜL M.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.223-264, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Milletlerarası Ticarî Tahkimde Deliller

AYGÜL M.

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Turkey, 10 April 2021

2020

2020

Türk Vatandaşlık Hukukunun Anayasal İlkeleri

AYGÜL M.

2020 Bilge Tonyukuk Yılı Anısına 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 November 2020

2020

2020

Singapur Sözleşmesi’nde Kapsam Dışında Bırakılan Hususlar ve Gerekçesi

AYGÜL M.

”Singapur Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Giriş Gününde Singapur Sözleşmesi’ne Genel Bakış”Webinarı, Turkey, 12 September 2020

2020

2020

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması

AYGÜL M.

Anadolu Kongresi 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 July 2020, pp.11-19

2020

2020

Şirketin İdare Merkezinin Türkiye’ye ya da Türkiye Dışına Nakli

AYGÜL M.

Anadolu Kongresi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 July 2020, pp.1-10

2019

2019

Sigorta Tahkiminde Kanun Yolları

AYGÜL M.

Uluslararası Tahkim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 April 2019 - 02 April 2020

2018

2018

Right to Work of Foreigners who Have Right to Habitation in Turkey

Aygül M.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu , Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2018, pp.119-138 Sustainable Development

2016

2016

Ekonomik Yaptırımlar ve Akreditif

AYGÜL M.

III. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu Banka ve Sermaye Piyasası Hukuku, 26 May 2016

2017

2017

Yabancı Unsurlu İş Hukuku İhtilafları ile İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

AYGÜL M.

10. Yılında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Sempozyumu, Turkey, 08 December 2017

2016

2016

Tanıma-Tenfiz Davasının Açılması

AYGÜL M.

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler, Turkey, 14 October 2016

2016

2016

Kurumsal Tahkim: İstanbul Tahkim Merkezi

AYGÜL M.

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Sempozyumu, Turkey, 14 April 2016

Books & Book Chapters

2018

2018

Arbitration Procedure

AYGÜL M., Gültutan D.

in: Arbitration In Turkey, , Editor, Kluwer Law International, pp.73-141, 2018

2016

2016

Avrupa Birliği Şirketler Hukuku

AYGÜL M.

in: Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Süral, Ceyda Özkan, IşılTütüncübaşı Uğur, Editor, Adalet, pp.619-751, 2016

2012

2012

Yabancı Mahkemeden Verilen Vesayet Kararlarının Tanınması (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararının Değerlendirilmesi)

Aygül M.

in: Prof. Dr. Tuğrul ARAT'a Armağan, Bilgin TİRYAKİOĞLU,Gülin GÜNGÖR, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.135-159, 2012

2011

2011

Milletlerarası Özel Hukuk Uygulamaları

Aygül M.

Sayram Yayınları, Konya, 2011

2008

2008

Uluslarüstü Bir Şirket: Avrupa Anonim Şirketi(Societas Europaea= SE)

Aygül M.

in: Prof.Dr. Bilge ÖZTAN'a Armağan, Cengiz Koçhisarlıoğlu, Editor, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.179-199, 2008

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

Uluslararası Çocuk Kaçırmalarda Çocuğun Arabuluculuk Usulü ile İadesi

Project Supported by Higher Education Institutions

AYGÜL M. (Executive)