Doç.Dr.

MUSA AYGÜL


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Eğitim Bilgileri

1999 - 2006

1999 - 2006

Doktora

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

Milletlerarası Özel Hukukta Şirketlere Uygulanacak Hukukun Tespiti

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1999

1999

Yüksek Lisans

Avrupa topluluklarında akitten doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukuk hakkında Roma Sözleşmesi

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2012 - 2014

2012 - 2014

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2007 - 2012

2007 - 2012

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1996 - 2007

1996 - 2007

Araştırma Görevlisi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2007 - 2012

2007 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Milletlerarası Ticari Tahkim Hukuku

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk-II

Doktora

Doktora

Milletlerarası Aile Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Milletlerarası Usul Hukuku

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk-I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Milletlerarası Usul Hukuku

Doktora

Doktora

Milletlerarası Özel Hukukta Akitlere Uygulanacak Hukukun Tespiti

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mülteci Hukuku

Doktora

Doktora

Yabancı Yatırım Uyuşmazlıklarından Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü

Lisans

Lisans

Legal Clinic-I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Vatandaşlık Hukuku

Lisans

Lisans

Legal Clinic-III

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Milletlerarası Taşınır Mal Satım Sözleşmesi

Lisans

Lisans

Hukuk Metodolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE DAİR TAHKİM DÜZENLEMESİ

AYGÜL M. , ERDOĞAN E.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.61-100, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Birden Fazla Ülkede İfa Edilen İş Sözleşmelerinde Mutad İşyerinin Tespiti

Aygül M. , Çoban N.

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.15, sa.169, ss.1815-1832, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Sığınmacıların Teminat Yatırma Yükümlülüğü

Aygül M. , Altintaş E. H.

Public and private international law bulletin, cilt.40, sa.2, ss.717-737, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ekonomik Yaptırımlar ve Akreditif

AYGÜL M. , VURAL ÇELENK B.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Milletlerarası Ticarî Tahkimde Delillerin Milletlerarası İstinabe Yoluyla Elde Edilmesi Ve Karşılaşılabilecek Sorunlar

AYGÜL M.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.261-290, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi Davalarında Bazı Usul Hukuku Problemleri (Harç – İspat Yükü Ve Deliller – Vasıflandırma)

AYGÜL M.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, cilt.31, sa.2, ss.83-121, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Evlât Edinme Yolu ile Vatandaşlığın Kaybedilmesi ve Kazanılması

AYGÜL M.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.99, ss.45-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Türk Vatandaşlığını Çıkma İzni Alarak Kaybeden Kişilerin Kamu Görevine Girme Yasağı

AYGÜL M.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.31-60, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Milletlerarası Ticarî Sözleşmelerde Lex Mercatoria’nın Uygulanması

AYGÜL M.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.45-85, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Avrupa Topluluklarında Akitten Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma Sözleşmesi

AYGÜL M.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.223-264, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Türk Vatandaşlık Hukukunun Anayasal İlkeleri

AYGÜL M.

2020 Bilge Tonyukuk Yılı Anısına 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 Kasım 2020

2020

2020

Singapur Sözleşmesi’nde Kapsam Dışında Bırakılan Hususlar ve Gerekçesi

AYGÜL M.

”Singapur Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Giriş Gününde Singapur Sözleşmesi’ne Genel Bakış”Webinarı, Türkiye, 12 Eylül 2020

2020

2020

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması

AYGÜL M.

Anadolu Kongresi 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 25 - 26 Temmuz 2020, ss.11-19

2020

2020

Şirketin İdare Merkezinin Türkiye’ye ya da Türkiye Dışına Nakli

AYGÜL M.

Anadolu Kongresi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 25 - 26 Temmuz 2020, ss.1-10

2019

2019

Sigorta Tahkiminde Kanun Yolları

AYGÜL M.

Uluslararası Tahkim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Nisan 2019 - 02 Nisan 2020

2018

2018

Türkiye’de İkamet Hakkına Sahip Yabancıların Çalışma Hakkı

Aygül M.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu , Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, ss.119-138

2016

2016

Ekonomik Yaptırımlar ve Akreditif

AYGÜL M.

III. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu Banka ve Sermaye Piyasası Hukuku, 26 Mayıs 2016

2017

2017

Yabancı Unsurlu İş Hukuku İhtilafları ile İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

AYGÜL M.

10. Yılında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Sempozyumu, Türkiye, 08 Aralık 2017

2016

2016

Tanıma-Tenfiz Davasının Açılması

AYGÜL M.

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler, Türkiye, 14 Ekim 2016

2016

2016

Kurumsal Tahkim: İstanbul Tahkim Merkezi

AYGÜL M.

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Sempozyumu, Türkiye, 14 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Arbitration Procedure

AYGÜL M. , Gültutan D.

Arbitration In Turkey, , Editör, Kluwer Law International, ss.73-141, 2018

2016

2016

Avrupa Birliği Şirketler Hukuku

AYGÜL M.

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Süral, Ceyda Özkan, IşılTütüncübaşı Uğur, Editör, Adalet, ss.619-751, 2016

2012

2012

Yabancı Mahkemeden Verilen Vesayet Kararlarının Tanınması (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararının Değerlendirilmesi)

Aygül M.

Prof. Dr. Tuğrul ARAT'a Armağan, Bilgin TİRYAKİOĞLU,Gülin GÜNGÖR, Editör, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, ss.135-159, 2012

2011

2011

Milletlerarası Özel Hukuk Uygulamaları

Aygül M.

Sayram Yayınları, Konya, 2011

2008

2008

Uluslarüstü Bir Şirket: Avrupa Anonim Şirketi(Societas Europaea= SE)

Aygül M.

Prof.Dr. Bilge ÖZTAN'a Armağan, Cengiz Koçhisarlıoğlu, Editör, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.179-199, 2008

Desteklenen Projeler