Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ortaöğretim Öğrencilerinin Gözünden Seçmeli Din Dersleri: Kırıkkale Örneği

Dini Araştırmalar, vol.21, no.53, pp.149-168, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Son Dönem Osmanlı Ahlak Risalelerinde Öne Çıkan Değeler (1908-1918)

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.10, pp.347-363, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ali B. Hüseyin el-Amâsi’nin (?-1470) Eğitim Anlayışı ve Günümüz Eğitim Sistemine Yansımaları

Social SciencesStudiesJournal, vol.4, no.14, pp.577-584, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Dersi İle İlgili Görüşleri

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.1, pp.297-320, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Açık Toplumda Din Eğitimi (Yeni Paradigma İhtiyacı)

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.155-160, 2017 (Other Refereed National Journals)

Çoçukluk Döneminde Din ve Din Eğitiminin Çocuklara Kazandırdıkları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.309-326, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.111-116, 2016 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi Çocuklarda Dini Duygunun Kökenleri ve Beslenme Kaynakları

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.323-334, 2016 (Other Refereed National Journals)

Klasik Osmanlı Döneminden Cumhuriyet’e Osmanlı’da Ahlâk Eğitim ve Öğretimi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, pp.761-780, 2014 (Other Refereed National Journals)

II: Meşrutiyet Dönemi Batıcılık Akımının Ahlâk Anlayışının Değerlendirilmesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.117-135, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

II. Abdülhamit Dönemi İlk ve Ortaokullarda Değerler Eğitimi

6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, vol.1, pp.186

Klasik İslam Eğitimcilerine Göre Rol-Model Olarak Öğretmenlerde Bulunması Gereken Özellikler

VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 29-31 Mart 2018, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, vol.1, pp.197

Hacı Bayram-ı Veli Şiir ve Menkıbelerinde Değer ve Eğitimi

2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2017, vol.1, pp.305-316

Çoğulcu Toplumlarda Din Eğitimi Yaklaşımları

Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı, Ankara, Turkey, 25 - 26 March 2017, vol.1, pp.217-220

Ailede Yozlaşma ve Şiddetin Nedenleri

Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslâm Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 October 2016, vol.1, pp.799-808

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim Kurumlarındaki Osmanlıca Türkçesinin Öğretiminin Değerlendirilmesi

Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluıslararası Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 26 - 27 April 2016, vol.1, pp.133-138

Books & Book Chapters

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesinde Pedagojik Formasyon Derslerini Tercih Eden Öğrencilerin Derslerle İlgili Değerlendirmeleri

in: İlahiyat Alanında Akademik Çalışmalar, Biçer, Ramazan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.19-41, 2018

Yükseköğretimde Din Eğitimi

in: Din Eğitimi, Dam, Hasan, Editor, Lisans, İstanbul, pp.151-168, 2018

Bireyde Helal Gıda Bilincinin Oluşmasında Din Eğitiminin Etkisi

in: Disiplinler Arası Yaklaşımla Helal Ürün ve Hizmetleri - 1, Yıldırım, Adem, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.213-230, 2018