Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Wnt/B-Cathenin Signaling Pathway in Patient with Chronic and Agressive Periodontitis

Türk Peirodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu, 27 October 2018 - 29 October 2019

Periodontal defektlerin hacimsel olarak tanımlanmasında konik ışınlı ve mikro-bilgisayarlı tomografi verilerinin in-vitro karşılaştırılması

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Generalize Kronik ve Agresif Periodontitis Hastalarında ADAMTS-4 ve -5 Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

klinik kron boyu uzatma ve protetik tedavi

TDB 23. uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 September 2017