General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih, Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi
Research Areas: Recent History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization

Metrics

Publication

4

Biography

1996 Fakülte mezuniyet.

2000 Ank. Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Mezuniyet

2008 Ank. Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Mezuniyet.

2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. 

Halen Devam ediyor.