Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Lecturer

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 1994 - 2002 Research Assistant

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1993 - 1994 Research Assistant

  Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ekonomik Ve Sosyal Demografi Anabilim Dalı

Courses

 • Undergraduate Toplumsal Etki ve Değerlendirme

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde İstatistik

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri I

 • Undergraduate Bitirme Projesi I