Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2017 - 2019 Deputy Head of Department

    Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü