Education Information

Dissertations

  • 2008 Doctorate

    Türk üniversitelerinde kütüphane çalışanlarının performans değerlendirmeleri

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

  • 1994 Postgraduate

    Görme engellilere yönelik kütüphane hizmetleri

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü