Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Associate Professor

  Ankara Yildirim Beyazit University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2012 - 2014 Expert

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Yaşlılarda Koruyucu Hekimlik

 • Undergraduate kapsamlı geriatrik değerlendirme

 • Undergraduate KLİNİK MUAYENE

 • Undergraduate INTERNAL MEDICINE -GERIATRICS

 • Undergraduate İÇ HASTALIKLARI-KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

 • Undergraduate PHYSICAL EXAMINATION

 • Undergraduate ONAM ALMA

 • Undergraduate İÇ HASTALIKLARI- GERİATRİ

 • Undergraduate INFORMED CONSENT

 • Undergraduate INTERNAL MEDICINE-CHRONIC KIDNEY DISEASE

 • Undergraduate CHRONIC KIDNEY DISEASE

 • Undergraduate Yaşlılarda Hipertansiyon

 • Undergraduate Yaşlılarda Üriner İnkontinas

 • Undergraduate Yaşlı hastalarda demansa yaklaşım