Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SOSYAL AĞ TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BİR AĞ ANALİZİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.143-158, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Ağ Yapılarının Değerlendirilmesi Üzerine Odaklanan Modellerin İncelenmesi

İşletme Bilimi Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-17, 2015 (Other Refereed National Journals)

K-En Yakın Komşuluk Algoritmasının Hile Denetiminde Kullanımı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİJOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS), vol.5, no.1, pp.21-40, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerin Afete Maruz Kalma Risklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk K., 23 - 25 November 2012

Books & Book Chapters