Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOSYAL AĞ TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BİR AĞ ANALİZİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.143-158, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Ağ Yapılarının Değerlendirilmesi Üzerine Odaklanan Modellerin İncelenmesi

İşletme Bilimi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.1-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

K-En Yakın Komşuluk Algoritmasının Hile Denetiminde Kullanımı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİJOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS), cilt.5, sa.1, ss.21-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerin Afete Maruz Kalma Risklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk K., 23 - 25 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri