Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Perceptions of Pediatric Nurses on Ethical Decision Making Processes

Systemic Practice and Action Research, vol.30, no.1, pp.67-84, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Determining public’s attitude toward medical tourism development: a scale proposal

International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

THE IMPACT OF CLINICAL LEADERSHIP ON QUALITY AND ACCREDITATION STUDIES IN HEALTH SERVICES

Journal of Basic and Clinical Health Sciences, vol.5, no.3, pp.221-232, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Investigation of COVID-19 Related Web Search Behaviors in Turkey: A Digital Epidemiology Study Using Google Trends

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.78, no.2, pp.133-146, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Quality of Work Life and Burnout in Healthcare Workers in Turkey

Journal of Health Management, vol.22, no.3, pp.317-329, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Clinical quality studies in orthopedic oncology and centersof excellence

Annals of Medical Research, vol.27, no.6, pp.1839-1843, 2020 (Other Refereed National Journals)

National Hospital Accreditation As An External Assessment Tool

HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL, vol.1, no.1, pp.91-96, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İşgücü Planlaması: İşgücü Yönetiminde Esneklik

Verimlilik Dergisi, vol.1, pp.219-230, 2020 (Other Refereed National Journals)

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE İYİLEŞTİRME ORTAKLIĞIYÖNTEMİNİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ANLAMA VE UYGULAMA

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, no.2, pp.37-43, 2019 (Other Refereed National Journals)

Öz Değerlendirmeden Denetime: Hastanelerin Akreditasyon Yolculuğu

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-6, 2019 (Other Refereed National Journals)

ÖZ DEĞERLENDİRMEDEN DENETİME: HASTANELERİN AKREDİTASYON YOLCULUĞU

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, vol.2, no.2, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DEKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.60, pp.87-99, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu: Faydası, Önemi ve Etkisi Nedir?

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.221-234, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acil Servislerin TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol.10, no.19, pp.442-459, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hastaneler için Hemşirelik Maliyetlerini Belirleme Metotlarına Teorik Bir Yaklaşım

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, no.3, pp.539-550, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme ve Türkiye SağlıkHizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-6, 2018 (Other Refereed National Journals)

ŞEHİR HASTANELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN YAPISI VE ROLÜ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.14, pp.405-414, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of Self-Efficacy on Job Satisfaction and Burnout

The International Journal Of Business Management, vol.5, no.12, pp.225-230, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Hemşirelerin Kurumdan Ayrılmayı İsteme Nedenlerinin İncelenmesi

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.127-130, 2017 (Other Refereed National Journals)

A Study on Toxic Leadership Perceptions of Healthcare Workers

Global Business and Management Research: An International Journal, vol.9, no.1, pp.12-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

COST ANALYSIS OF CORONARY INTERVENTIONS: TRANSRADIAL OR TRANSFEMORAL?

Business Management Studies: An International Journal, vol.5, no.3, pp.640-653, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Clinical quality measurement to improve quality of healthcare services

Health Care Academician Journal, vol.4, no.3, pp.181-185, 2017 (Other Refereed National Journals)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: BİR KA

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.11, no.52, pp.437-451, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL DEPRESYONDÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Business Management Studies: An International Journal, vol.4, no.3, pp.260-272, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

HEMŞİRELERİN KARANLIK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.3, pp.205-218, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Bakımından Farklı Ülkelerin Makina Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.89-97, 2015 (Other Refereed National Journals)

Evde Sağlık Hizmetlerinde Hasta ve Sağlık Bakım Sunucuların Güvenliği

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.181-188, 2015 (Other Refereed National Journals)

CLASSIFICATION OF PATIENT ADMISSIONS ACCORDING TO MAJOR DIAGNOSTIC CLASSIFICATION (MDC) USING VISUAL DATA MINING METHODS

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, vol.5, no.15, pp.54, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Comparison of Medical and Surgical Nurses Attitudes toward Usage of Electronic Health Records

Journal of Health Medical Informatics, vol.6, no.4, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin Örgütsel Ve Finansal Performans Göstergeleri Bakımından Kümelenmesi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.2, pp.1-23, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hastaneler için Gerekli Hemşire Sayısını Belirlemeye Yönelik Bir Model Öneris

İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.17, no.4, pp.63-84, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of asessments of medical and surgical nurses aboutusage of electronic health records

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.14, no.3, pp.257-264, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Bir Sistem Sorunu Olarak Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.48-54, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hastanelerde Hemşire İşgücü Planlaması

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, vol.14, no.5, pp.110-123, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE ÜYE ÜLKELERİN DOĞUMDA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ BAKIMINDAN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, vol.20, pp.88-103, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Utilization of Technology to Prevent Medication Errors in Health Care Institutions

Balıkesır Health Sciences Journal, vol.3, no.3, pp.183-188, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İstatistiki bölge birimlerinin seçilen sağlık göstergeleri bakımından kümelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, vol.17, no.82, pp.89-97, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Sağlık İnsan Kaynakları Planlaması

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ, no.7, pp.83-94, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

HEKİM BİREYSEL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.299-308, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki İlişki

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, vol.17, no.1, pp.1-20, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetim Bilimlerinde Sistem Yaklaşımı ve Sağlık Alanı Özelinde Bir Değerlendirme

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.83-101, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kalite İyileştirme Programlarının Dental İnfeksiyon Kontrolüne Etkisi

“Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2021”, Ankara, Turkey, 16 December 2021

Sağlık Kurumlarında RFID Teknolojilerine İlişkin Hemşire Değerlendirmeleri

4. ULUSLARARASI 14. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 September 2021, pp.278-288

Hastanelerde Kalite Yönetimi, Neler Değişti? SAS

“Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2021”, Ankara, Turkey, 16 December 2021

Validation Panel in TUSKA Accreditation Process

ISQua’s 37th International Conference, Italy, 08 July 2021, pp.235-236

Comparison Of Hospital Performance Between Pre And Post Accreditation Period In A Private Hospital

ISQua’s 36th International Conference 2019, Cape-Town, South Africa, 20 - 23 October 2019

EVALUATION OF EFFECTIVENESS ACCREDITATION ON HEALTH CARE COSTS: EXAMPLE OF A PRIVATE HOSPITAL IN TURKEY

ISQua’xxs 36th International Conference 2019, Cape-Town, South Africa, 20 - 23 October 2019

EVALUATION OF EFFECTIVENESS ACCREDITATION ON HEALTH CARE COSTS: EXAMPLE OF A PRIVATE HOSPITAL IN TURKEY

ISQua’xxs 36th International Conference 2019, Cape-Town, South Africa, 20 - 23 October 2019

COMPARISON OF STANDARDIZATION IN PATIENT EXPERIENCE WITH MULTIDIMENSIONAL QUALITY MODEL

ISQua’xxs 36th International Conference 2019, Cape-Town, South Africa, 20 - 23 October 2019

Evaluation Of Effectiveness Accreditation On Health Care Costs: Example Of A Private Hospital In Turkey

ISQua’s 36th International Conference 2019, Cape-Town, South Africa, 20 - 23 October 2019

Öz Değerlendirmeden Denetime: Bir Hastanenin Akreditasyon Yolculuğu

3. Uluslararası 13. Ulusal Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.927-930

Öz Değerlendirmeden Denetime: Hastanelerin Akreditasyon Yolculuğu

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Türkiye Kamu Sağlık İşgücü Etkinliğinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018

TÜRKIYE’DEKI AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZLERININ FINANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMIYLE DEĞERLENDIRILMESI

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018

Türkiye’deki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.141

Sağlık Hizmetleri Sunum Sürecinde Sistem Yaklaşımı İle İnsan Hatalarının Değerlendirilmesi Ve Akreditasyon

XII.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018 Sustainable Development

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite Ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Akreditasyon Denetim Yöntemi

XII.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Akreditasyon Denetim Yöntemi

12. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018

Sağlıkta Akreditasyon

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2018, vol.22, pp.65-69

Ankara İl Merkezindeki Eğitim Araştırma Hastanelerinin Finansal Performanslarının TopsisYöntemi İle Değerlendirilmesi

I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 November 2017, pp.225-228

Transradial veTransfemoralYaklaşım ile Yapılan Koroner Anjiyografi İşlemlerinin Maliyet Minimizasyon Analizi

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017

Hemşire İstihdamı

2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2016, pp.28

Hekim Bireysel Performansının Değerlendirilmesi

7. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.255-263

Books & Book Chapters

Çalışma-İzlem Grafiği Ve Kontrol Grafiği

in: Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme Araçları, Figen Çizmeci Şenel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.119-134, 2021

İş Birliğine Dayalı Bir İletişim Aracı Olarak SBAR (Durum, Arka Plan, Değerlendirme ve Öneriler)

in: Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme Araçlar, Figen Çizmeci Şenel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.77-90, 2021

İş Birliğine Dayalı Bir İletişim Aracı Olarak SBAR (Durum, Arka Plan, Değerlendirme ve Öneriler)

in: Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme Araçları, Figen Çizmeci Şenel, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.77-90, 2021

Çalışma-İzlem Grafiği Ve Kontrol Grafiği

in: Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme Araçları, Figen Çizmeci Şenel, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.119-134, 2021

Türkiye Özel Sağlık Sektörü

in: Türkiye Sağlık Sisteminin Genel Görünümü, Şantaş, Fatih Şantaş, Gülcan, Editor, Nobel, Ankara, pp.249-267, 2020

Çalışanı Tutuma ve Kariyer Geliştirme

in: Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi, Avcı, Keziban, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.217-246, 2020 Sustainable Development

Sağlık Kurumlarında Kalite İyileştirme Çalışmalarında Strateji Geliştirme

in: Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Elif Dikmetaş Yardan, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.353-361, 2019

Kalite ve Akreditasyona Teorik Bir Bakış

in: Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Umut Beylik, Keziban Avcı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-16, 2019

Büyük Veri ve Sağlık Uygulamaları

in: Sağlıkta İleri Teknoloji Uygulamaları, Mustafa Said Yıldız, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.93-114, 2019

21. Yüzyılda Türkiye’de Hasta Güvenliği Yaklaşımları

in: Hasta Güvenliği, Gülay Yazıcı, Tunçay Palteki, Haydar Sur, Editor, Palme Yayınları, Ankara, pp.23-38, 2019

İnsan Hataları ve Sistem Düşüncesi

in: Hasta Güvenliği, Gülay Yazıcı, Tunçay Palteki, Haydar Sur, Editor, Palme Yayınları, Ankara, pp.41-56, 2019

Sağlık Kurumlarında İşgücü Çizelgeleme ve Kalite İlişkisi

in: Sağlıkta Kalite Yönetimi Güncel Konular ve Stratejik Yaklaşımlar, Keziban AVCI, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.75-87, 2019

İlaç ve Tıbbi Cihaz Politikaları

in: Sağlık Politikası, Dilaver Tengilimoğlu, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.295-321, 2018