Prof.Dr.

İBRAHİM TÜZER


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Biyografi

İbrahim Tüzer


1977 yılında Zile’de dünyaya geldi. İlkokulu memleketinde okudu. Ortaokul ve lise tahsilini Ankara’da, 1995 yılında tamamladı. Aynı yıl Fırat Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. 1999 yılında mezun oldu. Bir ders yılı Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik yaptı.

2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2002 yılında “Ali Mümtaz Arolat, Hayatı, Şairliği ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme” adlı tez ile Yüksek Lisansını tamamladı. Bu çalışması "Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat" adıyla Akçağ yayınları tarafından yayımlandı. (Ankara, 2014, 168 s.) 

2003 yılında başlamış olduğu “İsmet Özel’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme” adlı Doktora Tezini 2007 yılında bitirdi. Bu çalışması ise 2008 yılında Dergâh Yayınları tarafından “İSMET ÖZEL Şiire Damıtılmış Hayat” (II. Baskı Kasım 2012, 552 s.) adıyla kitaplaştırıldı. Doçentlik çalışması olan "Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm" (Akçağ Yay., Ankara, 2014, 350 s.) başlıklı kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 2014 yılının en iyi “İnceleme” ödülüne layık görüldü.

Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin Modern Türk Edebiyatı içerisinde görünüşüne yönelik çalışmalarını Bilig, Turkish Studies, Bilge, Türklük Bilimi Araştırmaları, Erciyes, Bilim Yolu, Dil ve Edebiyat, Yazgı, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Ayraç, Çilingir, Arka Kapak, Hece gibi süreli yayınlarda yayımladı. Kültür Bakanlığınca yayımlanan ortak kitaplara yazılarıyla katkı sağladı. Ulusal ve Uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve panellerde tebliğler sundu. Çeşitli dergilerin yayın ve hakem kurullarında yer aldı. İdarecilik yaptı ve editörlük faaliyetlerinde bulundu.
 
YÖK tarafından verilen doktora sonrası araştırma bursu ile 2012 - 2013 yılları arasında Universty of Texas at San Antonio'da misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yaptı. Edebiyat Sosyolojisi üzerine mukayeseli araştırmalarda bulundu. 2014 yılından sonra Ardahan Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi gibi farklı kurumlarda lisans ve lisansüstü dersler verdi. 

Hayatı kendisine verilmiş tek ve en esaslı bir şans olarak görüyor. Provasız çıktığı bu sahnede bir tekrarın olmayacağı bilincini taşıyor ve sahici olabilmek adına sadece 'uzun uzun düşün' ihtarına kulak veriyor. Bu edimin ise 'okumak'la mümkün olabileceğini de aklından çıkarmamaya çalışıyor. 

İsmail Demircan, Elif Dide ve Zeynep Naz'ın babası olan İbrahim TÜZER, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayımlanan başlıca eserleri şunlardır: Mehmet Rauf, Eylül Orijinal Metin Aktarım ve Günümüz Türkçesi, (Akçağ Yay., 2003), İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat (Dergâh Yay., 2008), Mehmet Âkif’i Anlamak (Ed. E. Yaman ile, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yay., 2013), Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat (Akçağ Yay., 2014), Tevfik Fikret “Bütün Şiirleri” Orijinal Metinden Aktarımı ve Sözlük, (2 Cilt, S. Atay ile, Akçağ Yay., 2016), Halit Ziya Uşaklıgil, "Bütün Eserleri: Mai ve Siyah / Aşk-ı Memnu / Kırık Hayatlar" - Orijinal Metin ve Günümüz Türkçesi, (S. Atay ile, Akçağ Yay., 2016). Paul H. Fry, Edebiyat Kuramı(Çev: A. Demir ile, Hece Yay., 2017). Susturulamayan Ses Sabahattin Ali (Ed. R. Korkmaz ile, Hece Yay., 2018), Fikret Ürgüp - Deliler Dünyasında Bir Marjinal(Akçağ Yay., 2018), Edebiyat Sosyolojisi - Edebiyata Sosyolojiden Bakmak (M. Hüküm ile, Akçağ Yay., 2019).


Eğitim Bilgileri

2003 - 2007

2003 - 2007

Doktora

Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

2000 - 2002

2000 - 2002

Yüksek Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

İsmet Özel'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2002

2002

Yüksek Lisans

Ali Mümtaz Arolat hayatı, şairliği ve şiirlerindeki temalar üzerine bir inceleme

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2014 - 2015

2014 - 2015

Doç.Dr.

Ardahan Üniversitesi, Ardahan İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Doç.Dr.

The University Of Texas At San Antonio, Department Of Sociology

2011 - 2013

2011 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2009 - 2011

2009 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2000 - 2009

2000 - 2009

Araştırma Görevlisi

Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yönetimsel Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Enstitü Müdür Yardımcısı

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Şiir Tahlili

Doktora

Doktora

Edebiyat, Sanat ve Estetik İlişkisi

Doktora

Doktora

Edebiyat Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Modern Türk Edebiyatı

Lisans

Lisans

Edebiyat Teorisi

Doktora

Doktora

Edebi Metne Yeni Yönelimler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Modern Türk Şiiri

Lisans

Lisans

Modern Türk Edebiyatına Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Edebiyat Tartışmaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Edebiyat Teorisi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Haldun Taner ve İnsan

Tüzer İ. (Danışman)

E.YILDIRIM(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Arkadaş Zekai Özger Hayatı ve Şiir Dünyası

Tüzer İ. (Danışman)

O.ÖZDİL(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

1950 Sonrası Türk Edebiyatında Bohem

Tüzer İ. (Danışman)

H.ÇALIK(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Haydar Ergüle Hayatı, Şairiliği ve Şiir Evreni Üzerine

Tüzer İ. (Danışman)

M.KAYA(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Oğuz Atay'ın Romanlarında Yapı

Tüzer İ. (Danışman)

E.EMİN(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2007

2007

Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller

Tüzer İ.

Bilig, ss.225-239, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Dönemeç’ten Kalanlar: Fakir Halit ve Dr. Şerif

Tüzer İ.

Türk Edebiyatı, ss.39-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Nun’la Başlayıp Nun’la Biten Bir Masal Bu…

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.24-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

İnsan Biriktiren Adam: Sait Faik Yazmasa Deli Olur muydu?

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.24-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TÜRK ROMANININ KANONU KARŞISINDA KEMAL TAHİR

TÜZER İ. , HÜKÜM M.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.6, ss.256-276, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Hissedebilen Bir Kalp İçin Yaşamak’ta “Ne Çok Acı Var…

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.22-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kent İçinde Düş Gören Bir Şair: Turgut Uyar

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.26-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

İki “Ana”, Bir “Savaş” ve Cengiz Aytmatov’un İsyanı

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.10-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Her Dem Taze, Her Dem Okunası: Halit Ziya Uşaklıgil

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.10-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tevfik Fikret ve Şiirinin Dili

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.18-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Uzun İhsan Efendi nin Puslu Kıtası

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.24-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tavanarasından Bilinçaltına Unutulan Bir Hikâye

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.24-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Eco nun Anlatı Ormanları nda Bir Gezinti

Tüzer İ.

Arka Kapak, ss.25-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

İsmet Özel ve Poetikasından Bir Kesit

TÜZER İ.

Bizim Külliye, ss.70-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Direnen Bir Bilinç Olarak Mahmud Derviş Şiiri

TÜZER İ.

Ayraç, ss.34-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Cahit Külebi ve Memleket Algısı

Tüzer İ.

Zile Kültür Sanat Dergisi, ss.5-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Asrın Kapısını Aralayan Şair Yahya Kemal Beyatlı

TÜZER İ.

Ayraç, ss.36-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Mekân Algısı ve Zile

Tüzer İ.

Zile Kültür Sanat Dergisi, ss.14-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Merak ıyla Teşhis iyle Teklif iyle Eskimeyen Bir Yazar Ahmet Midhat Efendi

Tüzer İ.

Türk Edebiyatı, ss.39-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Mürebbiye sinin Hallerinden AnlatınınUnsurlarına

Tüzer İ.

Turkish Studies, cilt.6, ss.1277-1285, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

II Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı

Tüzer İ.

Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.411-428, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Varlığımız Dilimizdir, Dilimiz Evimiz ya da Sanal Dünyadan Evimize Sızanlar

Tüzer İ.

Dil ve Edebiyat, ss.27-45, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Toplumdan Romana Bir Dönüşümün Hikayesi Şerif Mardin in Türk Modernleşmesi

Tüzer İ.

Ayraç, ss.61-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Edebî Bir Metin Olarak Dalaksız Nikola nın Gerçekliği

TÜZER İ.

Ayraç, ss.54-58, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Oğuz Atay dan Babama Mektup Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla Kendisiyle Hesaplaşması

Tüzer İ.

Turkish Studies, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Oğuz Atay da Korku Korku Üstüne Korkuyu Beklerken Çıkılan Yolculuk Eve Kendine Dönüş

TÜZER İ.

Ayraç, ss.54-58, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Sanat Edebiyat ve Kültür Birikimi Olarak 2008

TÜZER İ.

Türk Yurdu, ss.102-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Üç Firenk Havası ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel

TÜZER İ.

Türklük Bilimi Araştırmaları, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Toprağından Koparılmış Bir İnsan Cengiz Dağcı nın Hayatı ve Eserleri Üzerine

TÜZER İ.

Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.5559-563, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Osmanlı İmparatorluğu nda Yaşamak Üzerine

TÜZER İ.

Bilge, ss.75-76, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Kemal Tahir ve SağırDere Gerçekliği Üzerine

Tüzer İ.

Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Sanal Dünyadan Kitap Kurtlarına

TÜZER İ.

Bilge, ss.100-103, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Cengiz Aytmatov un Kassandra Damgası

TÜZER İ.

Bilge, ss.97-99, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Yavuz Bülent Bakiler in çağdaş türk şiiri içerisindeki yeri

Tüzer İ.

Erciyes, ss.13-16, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Darbe Dönemlerinde Millî Birlik ve Beraberlik ya da ‘Şeref Katliamı’: Bir Örnek Okuma Olarak Sevinç Çokum’un Karanlığa Direnen Yıldız’ı

TÜZER İ.

Uluslararası 3. Millî Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 Şubat 2019, ss.167-174

2018

2018

Bir Yol” Kenarında Kendine Rastlayan Adam: Ahmet Hamdi Tanpınar

TÜZER İ.

Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 20 Mart 2018

2017

2017

Onlar da İnsandı’da Milli Bilinç Yansıması Olarak Toprak/Vatan Algısı

Tüzer İ.

Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2017, ss.25-26

2016

2016

Bir İroni Olarak Mahalle Kahvesi ya da Mehmet Âkif te Hayat ı Aile

Tüzer İ.

80 Yıl Sonra Mehmed Âkif Ersoy Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Aralık 2016, ss.205-212

2016

2016

Yaşamak la Varılan Menziller in Şairi Cahit Zarifoğlu ve Duyumsanan Bir Acı Olarak Yalnızlık

Tüzer İ.

A. Cahit Zarifoğlu Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2016, ss.35-45

2015

2015

Anlatıdan Tarihi Zamana Açılan Bir Kale Ciğerdelen ve Bir Romancı Olarak Safiye Ertol un Tarih Algısı

Tüzer İ.

III. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Konya, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, ss.222-229

2016

2016

Küresel Dünyada Bir Bilinç Alanı Olarak Dil Hassasiyeti ve Sanal Dünya Edebiyatı

Tüzer İ.

International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (IBAD - 2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

2016

2016

Mağaradakiler in Trajedisini Bu Ülke de Arayan Mütefekkir Cemil Meriç ve Bir Medeniyet Taşıyıcısı Olarak İnsan

Tüzer İ.

Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2016, ss.12-13

2016

2016

Bir Ruhun Varoluş Alanı Olarak Çanakkale ve Mehmet Akif in İnsan Algısı

Tüzer İ.

Uluslararası Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Ardahan, Türkiye, 18 - 19 Mart 2016, ss.23-25

2015

2015

Bir Sosyolojik Edebiyat Eleştirisi Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Bugünkü Türkiye Dizisi ni Anlamlandırma Denemesi

Tüzer İ.

Tarihi ve Kültürü İle III. Zile Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015, ss.3-4

2015

2015

Hocazâde nin Bilinciyle Aydınlanan Nesil Asım ın Nesli ve Yeniden Doğuş İmkanı Olarak Varoluş Alanı

Tüzer İ.

Mehmed Âkif, Âsım ve Gençlik Bilgi Şöleni, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2015, ss.250-258

2014

2014

Tanzimat Dönemi ni Aydınlatan Hâce i Evvel Ahmet Mithat Efendi ve Modernleşmemiz

Tüzer İ.

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi – Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2014, cilt.3, ss.149-156

2013

2013

Yeni Bir Anlam Alanı olarak Film Dünya ve Kassandra Damgası Okuması Seyri

Tüzer İ.

Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2013, ss.11-12

2010

2010

Araf ta Bir Şair Cahit Sıtkı Tarancı nın Şiirlerinde Hayattan Ölüme Varolma Trajedisi

Tüzer İ.

Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010, ss.457-468

2012

2012

Bir Herkesleşme Eleştirisi Olarak Mustafa Kutlu nun Ya Tahammül Ya Sefer i

Tüzer İ.

Mustafa Kutlu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2012, ss.254-264

2012

2012

İki Ana Bir Savaş Ya da Toprak Ana ile Tolgonay ın Ortak İsyanı İnsanlar Savaşmadan Yaşayamazlar mı

Tüzer İ.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambayev'in Himayelerinde Uluslararası Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Kongresi, Bishkek, Kırgızistan, 24 - 25 Mayıs 2012, ss.18-19

2011

2011

Cahit Külebi nin Şiirlerinde Bir Dirlik Alanı Olarak Memleket Algısı

Tüzer İ.

Tarihi ve Kültürü İle II. Zile Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2011, ss.434-437

2009

2009

Damla Damla Biriken Zerre Zerre Dağılan Şehir İstanbul ve Sezai Karakoç Şiirindeki Halleri

Tüzer İ.

Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 10 Ekim 2009, ss.579-583

2011

2011

Ahmet Mithat Efendi Küçürek Öyküden Haberdar mıydı Ya da Beliyat ı Mudhıke den Küçürek Öykü ye İnsanlık Hâlleri

Tüzer İ.

Edebiyatta Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü Sempozyumu, Ardahan, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2011, ss.22-23

2009

2009

Varlığımızın Dilimizin Arka Bahçesi Sanal Dünyadan Evimize Sızanlar

Tüzer İ.

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2009, ss.639-645

2010

2010

İnancıyla Varolan Ümidiyle Yaşayan Şair Mehmet Akif Ersoy ve Şiirinin Tevekkül Hali

Tüzer İ.

Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, Cairo, Mısır, 1 - 06 Kasım 2010, ss.14-15

2010

2010

Servilerden Zeytinlerden Otların Yeşermesinden Daha Eskiye Uzanan Bir Kök Ya Da Direnen Bir Bilinç Olarak Mahmud Derviş Şiiri

Tüzer İ.

Türkiye-Suriye Ortak Kültür Mirası Uluslararası Sempozyumu, Idlib, Suriye, 16 - 17 Ekim 2010, ss.12-13

2008

2008

Zileli Âşık Sadık Doğanay ın Yitmeyen Kendilik Çağrısı Ya Da Vay Dünya Dünya Fanisin Dünya

Tüzer İ.

Tarihi ve Kültürü İle Zile Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008, ss.290-297

2007

2007

İsmet Özel de Hayat Şiir Birlikteliği Ya Da Sonrası Şiir Kerim

Tüzer İ.

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007, ss.643-650

2007

2007

Alnından İmparatorluklar Barındıran Bir Şair İsmet Özel ve Şiirlerinde Bedenin Horlanışı

Tüzer İ.

Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2007, ss.38-39

2004

2004

Anlamlı Çalışma Alanı Olarak Ahilik ve Dönemeçte Romanının Fakir Halit i

Tüzer İ.

I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2004, ss.939-950

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

“İbrahim Tüzer ile Tokat Üzerine”

Tüzer İ.

Şehir ve Yazar – Röportajlar, F. Sakallı, Editör, İlbilge Yayınları, Ankara, ss.304-321, 2020

2020

2020

“Recaizâde Mahmut Ekrem ve ‘Yakacık’ta Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Âlemi’ Üzerine”

Tüzer İ.

Tanzimat Dönemi Şiir Çözümlemeleri, M.N. Parmaksız, Editör, Yade Yayınları, Ankara, ss.215-245, 2020

2018

2018

Fikret Ürgüp - Deliler Dünyasında Bir Marjinal

Tüzer İ.

Akçağ Yayınları, Ankara, 2018

2018

2018

"Bir Yol" Kenarında Kendine Rastlayan Adam: Ahmet Hamdi Tanpınar

Tüzer İ.

Bir Güneş Avcısı, İ. Şahin; D. Tepe, Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.517-530, 2018

2018

2018

”Korkuyu Beklerken” Çıkılan Yolculuk: Eve / Kendine Dönüş

Tüzer İ.

Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, İbrahim Şahin,Deniz Deper, Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.259-268, 2018

2017

2017

Edebiyat Kuramı

Demir A., Tüzer İ.

Hece, Ankara, 2017

2013

2013

Ben Bir Öğretmenim

Tüzer İ.

Keçiören Belediyesi Yayınları, Ankara, 2013

2013

2013

Mehmet Akif'i Anlamak

Tüzer İ.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2013

2013

2013

İnancıyla Varolan Ümidiyle Yaşayan Şair: Mehmet Akif Ersoy

Tüzer İ.

Mehmet Akif'i Anlamak, Ertuğrul Yaman,İbrahim Tüzer, Editör, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.99-112, 2013

2013

2013

“Anlamlandırılan Hayat ve Sanatkârın İzdüşümü Olarak Öğretmen”

TÜZER İ.

Ben Bir Öğretmenim, İbrahim Tüzer, Ertuğrul Yaman, Mete Taşlıova, Editör, Keçiören Belediyesi Yayınları, ss.57-74, 2013

2012

2012

İsmet Özel Şiire Damıtılmış Hayat

Tüzer İ.

Dergah Yayınları, İstanbul, 2012

2012

2012

Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat

Tüzer İ.

Şerif Aktaş Armağanı, Yakup Çelik, Editör, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, ss.435-449, 2012

2010

2010

Yıldızın İstanbul’un Üzerinde Parladığı An: Stefan Zweig’ın Kaleminden ‘Bizans’ın Fethi’ Ve Tarihî Gerçekliğin Anlatıdaki Görünüşü

Tüzer İ.

Dünya Edebiyatında İstanbul, E. Ülgen; M. Karaörs; E. Özbaş, Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı , Ankara, ss.377-383, 2010

2010

2010

“Kentten Medeniyete Yit(mey)en ‘Yedinci Oğul’: Sezai Karakoç’un Şiirlerinde İnsanî Yabancılaşma”,

Tüzer İ.

Sezai Karakoç Kitabı , M. Çelik,Y. Çelik, Editör, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.275-288, 2010

2009

2009

Kassandra Damgası'nın Eksiltilen Mesajı: Tevarüs Edilen Kötülük ve Yeniden Doğan İnsan: Uzay Rahibi Filofey

Tüzer İ.

Cengiz Aytmatov Kitabı, Ramazan Korkmaz, Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.317-329, 2009

Ansiklopedide Bölümler

2019

2019

İsmet Özel

Tüzer İ.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1-13, 2019

Diğer Yayınlar

2016

2016

SORUŞTURMA: Edebiyat ve Kimlik

Tüzer İ.

Diğer, ss.54-64, 2016

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

Akademik Düzeyde Eğitim Hizmeti Sunumu Bilimsel Değerlendirme

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Tüzer İ. (Yürütücü)

2016 - 2016

2016 - 2016

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

TÜZER İ. (Yürütücü)

2015 - 2016

2015 - 2016

Akademik Düzeyde Eğitim Hizmeti Sunumu Bilimsel Değerlendirme

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Tüzer İ. (Yürütücü)

2013 - 2013

2013 - 2013

Mehmet Âkif i Anlamak

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Tüzer İ. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Yayın Kurul Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Editör

2010 - 2011

2010 - 2011

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2020

Ocak 2020

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

TEKE / Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

TÜBİTAK Projesi

1002 - Hızlı Destek Programı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

TÜBAR / TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

KARADENİZ ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

GAZİ TÜRKİYAT

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

TYB AKADEMİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

AKADEMİK DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

DEDE KORKUT TÜRK DİLİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2016

Mart 2016

TÜBAR / TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

TÜBİTAK Projesi

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Tübitak , Türkiye

Aralık 2014

Aralık 2014

İNSAN VE TOPLUM / ULUSLARARASI İNSAN ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

BİDDER / BİLİM İNSANLARI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Nisan 2019

Nisan 2019

- Tokat-Zile’den Prizren-Mamuşa’ya Uluslararası Kültür Köprüsü

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tüzer İ.
Prizren, Kosova

Ekim 2018

Ekim 2018

Tarık Buğra 100 Yaşında

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tüzer İ.
Ankara, Türkiye

Aralık 2004

Aralık 2004

Bir Metafor Olarak Yol/Yolculuk Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tüzer İ.
Kırıkkale, Türkiye

Ödüller

Ocak 2015

Ocak 2015

2014 Yılı En İyi İnceleme Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği - Tyb

Eylül 2012

Eylül 2012

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Etkinlik Puanları ile Sosyal Bilimler Alanında Üçüncülük Ödülü

Kırıkkale ÜniversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

Bir Uzun Hikâye: Mustafa Kutlu Paneli / Modern Zaman Dervişi: Mustafa Kutlu ve Hikâyesi

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2019

2019

Türk Dünyasının Ortak Bilgesi Cengiz Aytmatov Paneli / “Yaralı Bilinçler ve Aytmatov’un ‘Kendilik Çağrısı’"

Panelist

Eskişehir-Türkiye

2019

2019

Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek / “Necip Fazıl Kısakürek ve Şiiri”

Davetli Konuşmacı

Nevşehir-Türkiye

2019

2019

Tokat-Zile’den Prizren-Mamuşa’ya Uluslararası Kültür Köprüsü / “Anadolu’dan Balkanlara Büyük Türk Şiiri”

Davetli Konuşmacı

Priştine-Kosova

2019

2019

Unutulmaz Zafer: Çanakkale Paneli / “Çanakkale Ruhu ve Edebiyatımız”

Panelist

Ankara-Türkiye

2019

2019

Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov Programı / Aytmatov'u Anlamak

Davetli Konuşmacı

Kırıkkale-Türkiye

2018

2018

10. İstanbul Edebiyat Festivali / “Şiirin Bereketlendirdiği Bir Ömür”

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Doğumun 100. Yılında Tarık Buğra Paneli / "Tarık Buğra'nın Sanat Algısı ve 'Dolayımlayıcı'larla Derinleşen Anlatı Dünyası: 'Yeniden Doğan'lar"

Panelist

Ankara-Türkiye

2016

2016

Vefatının 58. Yılında Yahya Kemal’i Anma Paneli / “Yahya Kemal’de Tarih Şuuru ve Nev Yunanilik Meselesi”

Panelist

Ankara-Türkiye

2016

2016

Vefatının 80. Yıl Dönümünde Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Programı / “Bir Sanatkâr Olarak Mehmet Âkif Ersoy’un Portresi”

Davetli Konuşmacı

Aksaray-Türkiye

2016

2016

İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Paneli / “Bir Mütefekkir, Bir Şair, Bir İnsan: Mehmet Âkif ve Sanatı”

Panelist

Ankara-Türkiye

2016

2016

Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı Paneli / “Bir Milli Bilinç Aktarımı Olarak İstiklâl Marşı ya da Mehmet Âkif’i Neden Anlamalıyız?”

Panelist

Ankara-Türkiye

2015

2015

Hâce-i Evvelin İzinde – Vefatının 103. Yıldönümü Anısına Ahmet Mithat Efendi Paneli / Nev-i Şahsına Münhasır Bir Âdem: ‘Efendi Baba’ Ahmet Mithat”

Panelist

Ankara-Türkiye

2015

2015

100. Yılında Çanakkale Savaşları Paneli / “Bir Milli Bilinç Kazanımı Olarak Çanakkale Savaş’ı ve Edebiyat”

Panelist

Ankara-Türkiye

2014

2014

Mehmet Âkif’i Ersoy’u Anma Paneli / “İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anlamak”

Panelist

Ankara-Türkiye

2012

2012

Vefatının 6. Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Paneli / "Bir Sanatkârın Ruh Coğrafyası Ya Da Anlatıdan Hakikate Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Mekân Algısı"

Panelist

Tokat-Türkiye

2012

2012

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı / "Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Ümide Açılan Kapı: Varlık Sancısı"

Panelist

Karabük-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Aralık 2019

Aralık 2019

“İstiklâl Şairi Bize Ne Söyledi?..: İnsan ve Sanatkâr Olarak Âkif’in Portresi”, Şehit Ömer Halisdemir Lisesi, Konferans Salonu, 24 Aralık 2019, Ankara.

Konferans

Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

“İnsan ve İstikamet: İsmet Özel”, Türk Edebiyatı Vakfı, Konferans Salonu, 21 Aralık 2019, İstanbul.

Konferans

Türk Edebiyatı Vakfı-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

“Gençlere Rol Model Bir ‘Efendi Baba’: Vefatının 107. Yılında Ahmet Mithat Efendi”, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Konferans Salonu, 27 Aralık 2019, Ankara.

Konferans

Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

“Türk Modernleşmesi ve Romanımız”, Bilkent Medeniyet Topluluğu, Bilkent Üniversitesi, 17 Aralık 2019, Ankara.

Konferans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

“Milli Edebiyat Dönemi Hikâye ve Roman Seminerleri II: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak”, BAŞTEK Kütür ve Sanat Faaliyetleri – OKU/YORUM Seminerleri, Tokat Konağı Ankara, 14 Aralık 2019.

Seminer

BAŞTEK-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

“Yeni Edebiyat, İnsan ve Dil”, Anadolu Mektebi, Ulucanlar Matbaa Deposu VIP Salonu, Altındağ, 7 Aralık 2019.

Konferans

Anadolu Mektebi-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

“Edebiyat ve Hayat”, Anadolu Mektebi, YTB Konferans Salonu, Hamamönü, 2 Kasım 2019.

Konferans

Anadolu Mektebi-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

“Milli Edebiyat Dönemi Hikâye ve Roman Seminerleri I: Ömer Seyfettin - Bahar ve Kelebekler”, BAŞTEK Kütür ve Sanat Faaliyetleri – OKU/YORUM Seminerleri, Tokat Konağı Ankara, 23 Kasım 2019.

Seminer

BAŞTEK-Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

“Ahmet Hamdi Tanpınar ve ‘Bir Yol’ Düşüncesi”, Liseler Arası II. Ulusal Kitap Okuma Yarışması Okur-Yazar Buluşmaları, Şehit Alpaslan Yazıcı Kırıkkale Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kırıkkale, 27 Nisan 2019.

Konferans

Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

“Kabulünün 98. Yılında İstiklâl Marşı Bize Ne Söyler?”, Sınav Koleji Ovacık Yerleşkesi, 12 Mart 2019.

Konferans

Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Şubat 2019

Şubat 2019

“Tarihe Romandan Bakan Bir Tokatlı Münevver: Mustafa Necati Sepetçioğlu”, Tokat Dernekler Federasyonu TOKFED, Hamamönü Söyleşileri, Kabakçı Konağı, Ankara, 28 Şubat 2019.

Konferans

TOKFED-Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

“Bir Kültür ve Medeniyet Adamı: Yahya Kemal Beyatlı”, YTB Türkiye Bursları, Ankara, 2 Aralık 2018.

Konferans

YTB Türkiye Bursları-Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

“Gençlere Rol Model Bir ‘Efendi Baba’: Vefatının 106. Yılında Ahmet Mithat Efendi, TYB Genç Kahve, Ankara, 26 Aralık 2018.

Konferans

TYB-Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

“’Mukaddes’e Dönüşen Dil: Bir ‘Muhayyile’ Olarak Hz. Peygamber Anlatımı ve Modern Türk Şiiri”, Sîreti Sûrette Görmek II – Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek Çalıştayı, Aşık Paşa Konferans Salonu, 11 Nisan 2018, İstanbul.

Çalıştay

İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

“Bir Marjinal Olarak Fikret Ürgüp ve Hikâyeleri”, İLESAM, Ankara, 14 Nisan 2018.

Konferans

İLESAM-Türkiye

Ocak 2018

Ocak 2018

“Cahit Külebi ve Bir ‘Yuva’ Olarak Memleket Algısı”, Tokat Dernekler Federasyonu TOKFED, Hamamönü Söyleşileri, Kabakçı Konağı, Ankara, 25 Ocak 2018.

Konferans

TOKFED-Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

“Vefatının 105. Yılında Eskimeyen Bir Yazar: Ahmed Midhat Efendi”, Türk Edebiyatı Vakfı, Çarşamba Sohbetleri, İstanbul, 20 Aralık 2017.

Konferans

Türk Edebiyatı Vakfı-Türkiye

Mart 2017

Mart 2017

“İstiklal ve İstikbal Şairi: Mehmet Akif”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı, 14 Mart 2017.

Konferans

Çankırı Karatekin Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2016

Kasım 2016

“Sanatkârın Bir İzdüşümü Olarak Öğretmen”, Şeyh Edebali Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Bilecik, 24 Kasım 2016.

Konferans

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2016

Nisan 2016

“Hız ve Haz Çağının Bir Yitiği Olarak İnsan”, Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2016 Seminerleri, KULDER Toplantı Salonu, Trabzon, 16 Nisan 2016.

Seminer

KULDER / Uluslararası Öğrenci Akademisi-Türkiye

Nisan 2016

Nisan 2016

“Ahmet Mithat Efendi: Kimlik İnşası ve Modernizm”, Bir Kitabın Hikâyesi Konferanslar Dizisi, Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Konferans Salonu, Ankara, 9 Nisan 2016.

Konferans

SERVER VAKFI-Türkiye

Nisan 2016

Nisan 2016

"Bir Mabed Bekçisi: Cemil Meriç", Geçmişin Keşfi Geleceğin İnşası Seminerler Dizisi, Araştırma ve Kültür Vakfı Konferans Salonu, Trabzon, 16 Nisan 2016.

Seminer

Araştırma ve Kültür Vakfı-Türkiye

Aralık 2015

Aralık 2015

“Ahmet Mithat Efendi: Kimlik İnşası ve Modernizm”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Kilis, 11 Aralık 2015.

Konferans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Türkiye

Ekim 2015

Ekim 2015

“Şiir mi? Bir Ömre Bedel: İsmet ÖZEL” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kültür Konuşmaları, Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu, Eskişehir, 13 Ekim 2015.

Konferans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Türkiye

Ekim 2015

Ekim 2015

“İsmet Özel ve Dergiciliği”, 7. Edebiyat Mevsimi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, 20 Ekim 2015.

Konferans

TYB-Türkiye

Mayıs 2015

Mayıs 2015

“Okuma Kültürü ve İnsan”, Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2015 Seminerleri, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon, 2 Mayıs 2015.

Seminer

YTB -Türkiye

Mart 2015

Mart 2015

“Okuma Kültürü ve Kimlik İnşamız”, Mahalle Mektebi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Kampüsü, 4 Mart 2015.

Konferans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Türkiye

Mart 2015

Mart 2015

“Mehmet Akif’i, Asımın Neslini ve İstiklal Marşı’nı Anlamak”, Pınar Eğitim Kurumları – Özel Çankaya Çağlayan Anadolu Lisesi, Ankara, 12 Mart 2015.

Konferans

-Türkiye

Mart 2015

Mart 2015

“Okuma Kültürü”, Esertepe Anadolu Kız Meslek Lisesi, Ankara, 24 Mart 2015.

Konferans

Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Şubat 2015

Şubat 2015

“Bir Kitap Bir Yazar: İsmet Özel Şiire Damıtılmış Hayat”, Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Konferans Salonu, Ankara, 14Şubat 2015.

Konferans

SERVER VAKFI-Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

“Modern Dünyada Kimlik İnşası ve Okuma Kültürü”, Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitimi, Yalova Termal, 23 - 26 Haziran 2014.

Seminer

Sağlık Bakanlığı-Türkiye

Mayıs 2014

Mayıs 2014

"Bir Varoluş İmkânı Olarak Felsefe ve Edebiyat: Düşüne Düşüne Anlamlandırmak", Kırıkkale Üniversitesi, Felsefe Kulübü, Yahya Kemal Beyatlı Konferans Salonu, Kırıkkale, 14 Mayıs 2014.

Konferans

Kırıkkale Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2014

Mayıs 2014

“Ümit ve Azmin Burcunda Bir Şair: Mehmet Âkif’i Anlamak”, Kumrulular Derneği Konferans Salonu, Ankara, 11 Mayıs 2014.

Konferans

Kumrulular Derneği-Türkiye

Nisan 2014

Nisan 2014

“’Drama Düşmüş İnsan’ların Romancısı: Muhalif Bir Aydın Olarak Kemal Tahir ve ‘Sağırdere’ Örneği”, Türkiye’nin Ruhunu Arayan Adam Kemal Tahir Konferansı, Tahran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tahran – İran, 29 Nisan 2014.

Konferans

Yunus Emre Enstitüsü-İran

Mart 2014

Mart 2014

“Ahmet Mithat Efendi Konferansı: Bir Kimlik İnşasının Hikâyesi”, İLESAM, Ankara, 8 Mart 2014.

Konferans

İLESAM-Türkiye

Ocak 2014

Ocak 2014

“Modern Dünyada Kimlik İnşası ve Edebiyat”, Kabakçı Konağı - Hamamönü, Ankara, 24 Ocak 2014.

Konferans

TOKFED-Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

“Bir İnanç – Bir Ümit – Bir Şair: Mehmet Âkif Ersoy”, Ankara, 27 Aralık 2013.

Konferans

Kurtuba Kitap-Türkiye

Kasım 2013

Kasım 2013

“Akademik ve Gündelik Hayat Bağlamında Amerika İzlenimleri”, Ankara, 1 Kasım 2013.

Konferans

Anadolu Eğitim ve Araştırma Derneği-Türkiye

Kasım 2013

Kasım 2013

“Akademiden Gündelik Hayata Amerika İzlenimleri”, Ankara, 17 Kasım 2013.

Konferans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2013

Nisan 2013

“A Comparative Reading in the Sociology of Literature: The Sound and the Fury by William Faulkner and Kiralık Konak (Mansion for Rent) by Yakup Kadri Karaosmanoğlu”, San Antonio – USA, 26 April 2013.

Konferans

University of Texas at San Antonio-Amerika Birleşik Devletleri

Temmuz 2012

Temmuz 2012

“Modern Türk Edebiyatı Nasıl Okunmalı?”, TOBB ETÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Semineri, Bilim Sanat Topluluğu, Kırmızı Amfi, Ankara, 19 Temmuz 2012,

Seminer

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2012

Mayıs 2012

“Bir Hayat, Bir Şair ve Hep Şiir…: İsmet Özel ve Şiirlerini Anlamak”, Bilim Sanat Topluluğu, Kırmızı Amfi, 14 Mayıs 2012, Ankara.

Konferans

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2012

Mayıs 2012

"Modern Edebiyat ve İnsan: Ortak Bir Anlamlandırma Denemesi", Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, 10 Mayıs 2012.

Seminer

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2009

Kasım 2009

“Hayat-İnsan-Şiir: İsmet Özel ve Şiiri”, Atatürk Kitaplığı, 19 Kasım 2009, İstanbul.

Konferans

Kültür Bakanlığı-Türkiye

Ekim 2009

Ekim 2009

“Kitap Bir Yolculuktur: Kendimizden Başlayıp Dünyamıza Açılan”, Uludere Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Uludere - Şırnak, 26 Ekim 2009.

Seminer

Şırnak Valiliği-Türkiye

Aralık 2008

Aralık 2008

“Şiirin Kıskacındaki Hayat: “İsmet Özel ve Şiiri”, Edebiyat Kulübü, Konferans Salonu, 25 Aralık 2008, Isparta.

Konferans

Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2007

Aralık 2007

“Hayatını Şiire Damıtan Adam: Şiirleriyle İsmet Özel’i Anlamak”, Konferans Salonu, 6 Aralık 2007, Eskişehir.

Konferans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Türkiye

Burslar

2012 - 2013

2012 - 2013

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Jüri Üyelikleri

Aralık-2019

Aralık 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Sakarya Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Dokuz Eylül Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Düzce Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Kasım-2018

Kasım 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ankara Üniversitesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Bilirkişi Kurulu

Bilirkişi Kurulu - İdare Mahkemesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Bilirkişi Kurulu

Bilirkişi Kurulu - İDARE MAHKEMESİ

Mart-2018

Mart 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ağustos-2014

Ağustos 2014

Yarışma

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Şehir ve Edebiyat Konulu Yarışma Jüri Üyeliği - TDMMB

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Kırıkkale Üniversitesi

Yayıncılık Etkinlikleri

2019 - 2020

2019 - 2020

“İsmet Özel ve Poetikası”, Türkiyem TV, 1 Kasım 2019

TV Programı

Tüzer İ.

2019 - 2019

2019 - 2019

“Gecenin İçinden” Programı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Eserleri, TRT RADYO 1, 3 Ekim 2019

Radyo Programı

Tüzer İ.

2018 - 2019

2018 - 2019

“Gecenin İçinden” Programı, Yahya Kemal Beyatlı ve Şiiri, TRT RADYO 1, 9 Aralık 2018

Radyo Programı

Tüzer İ.

2018 - 2018

2018 - 2018

“Gecenin İçinden” Programı, Fikret Ürgüp ve Hikâyeleri, TRT RADYO 1, 25 Kasım 2018

Radyo Programı

Tüzer İ.

2018 - 2018

2018 - 2018

“Gecenin İçinden” Programı, Cahit Sıtkı Tarancı ve Şiiri, TRT RADYO 1, 14 Ekim 2018

Radyo Programı

Tüzer İ.

2018 - 2018

2018 - 2018

“Gecenin İçinden” Programı, İsmet Özel ve Şiiri, TRT RADYO 1, 27 Eylül 2018

Radyo Programı

Tüzer İ.

2018 - 2018

2018 - 2018

“Gecenin İçinden” Programı, Doğumun 100. Yılında Tarık Buğra, TRT RADYO 1, 2 Eylül 2018

Radyo Programı

Tüzer İ.

2018 - 2018

2018 - 2018

“Gecenin İçinden” Programı, Vefatının 10. Yılında Cengiz Aytmatov, TRT RADYO 1, 10 Haziran 2018

Radyo Programı

Tüzer İ.

2018 - 2018

2018 - 2018

“Gecenin İçinden” Programı, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın Kabulü, TRT RADYO 1, 12 Mart 2018

Radyo Programı

Tüzer İ.

2016 - 2016

2016 - 2016

“Hızırla Yolculuk” Programı, Sezai Karakoç ve Şiirleri Üzerine 1, TRT RADYO 1, 24 Nisan 2016

Radyo Programı

Tüzer İ.

2016 - 2016

2016 - 2016

“Hızırla Yolculuk” Programı, Sezai Karakoç ve Şiirleri Üzerine 2, TRT RADYO 1, 1 Mayıs 2016

Radyo Programı

Tüzer İ.

2015 - 2015

2015 - 2015

“Çerçeve” Programı, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, KANAL A, 18 Mart 2015

TV Programı

Tüzer İ.

2014 - 2014

2014 - 2014

"Yeni Güne Merhaba" Programı, Deyimler ve Dil Hassasiyetimiz Üzerine, TRT DİYANET, 22 Mayıs 2014

TV Programı

Tüzer İ.

2014 - 2014

2014 - 2014

"Değerler Yolculuk" Programı, Sanatkâr, Sanat, Değer Üzerine, TRT RADYO 1, 28 Mart 2014

Radyo Programı

Tüzer İ.

2014 - 2014

2014 - 2014

"Yeni Güne Merhaba" Programı, Okuma Kültürü ve İnsan, TRT DİYANET, 3 Şubat 2014

TV Programı

Tüzer İ.

2012 - 2012

2012 - 2012

"Stüdyo Avaz" Programı, Ölümünün 4. Yılında Cengiz AYTMATOV ve Sanatı, TRT AVAZ, 8 Haziran 2012

TV Programı

Tüzer İ.

2011 - 2011

2011 - 2011

"Canlı Yayınlar Odası Programı", Sanatkârın Memleket Algısı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, TRT Turizm ve Belgesel Kanalı, 1 Kasım 2011

TV Programı

Tüzer İ.

2009 - 2009

2009 - 2009

“Şehrengiz”, TRT RADYO 1, 19 Ağustos 2009

Radyo Programı

Tüzer İ.

2009 - 2009

2009 - 2009

“Gecenin İçinden, Gece Akademisi Programı”, TRT Radyo 1, 21 Mart 2009

Radyo Programı

Tüzer İ.