Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relationship Between Personality Type and Perceived Stress Level: Evidence from Independent Public Accountants

Business and Economic Research Journal,, cilt.10, ss.903-916, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Profitability on Market Value Added: Evidencefrom Turkish Informatics and Technology Firms

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES, cilt.8, ss.105-112, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici Pozisyonunun Finansal Raporlamadaki Rolü: BİST Kurumsal Yönetim Endeksimne İlişkin Bulgular

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.23-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Standartları Bankalarda İşletme Performansını ve Finansal Tablo Manipülasyonunu Etkiler mi?

Business and Economics Research Journal, cilt.9, ss.589-603, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İflas Ertelemesinde Ticari Alacak Karşılığı Ayırmanın Finansal Raporlama Standartları Açısından Değerlendirilmesi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.15-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Finansal Krizin Muhasebe ve Değer Esaslı İşletme Performanslarına Etkisi

Business and Economics Research Journal, cilt.8, ss.453-471, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Reliability of Financial Reporting within Corporate Governance Evidence from Turkey

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.179-199, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları nda Tarihi Maliyet Muhasebesinden Gerçeğe Uygun Değere Yöneliş

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.127-153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between working capital management and profitability Evidence from Turkey

Business and Economic Research Journal, ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi

Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt.20, ss.21-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnşaat Sözleşmelerinin Finansal Tablolarda Sunuluşunda Kullanılan Yöntemlere Bakış

MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.77-95, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebenin Uluslararası Harmonizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş

Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt.19, ss.1-16, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TMS 11 Kapsamında İnşaat Sözleşmelerinin Finansal Tablolarda Sunulması İMKB ye Kayıtlı Şirket Örneği

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.5, ss.1-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebede Küreselleşmenin Finansal Raporlama Standartlarına Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.13, ss.43-59, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları nda Şerefiye ve Gerçeğe Uygun Değer İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF DErgisi, cilt.12, ss.39-61, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, ss.49-79, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim Sistemlerinin Gerekli Kıldığı Maliyet Hesaplama Yöntemi Olarak Standart Maliyetler ve Sapma Analizlerinin İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.37-69, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Raporlamada Kullanılan Değerleme Ölçülerinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi

Vergi Dünyası Dergisi, ss.138-149, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Raporlamada Kullanılan Değerleme Ölçülerinde Gerçeğe Uygun Değerin Tespiti

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.229-253, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Finansal Raporlama Standardı Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve Şerefiyenin İncelenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-34, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nakit Yönetiminde Nakit Akışı Analizi

T.C. Ziraat Bankası Ekonomi ve Başak Dergisi, ss.92-98, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enflasyonun Finansal Yönetim Üzerindeki Etkileri

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, ss.263-276, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Empirical Analysis of Bank Performance and Merger and Acquisition During the 2008 Global Financial Crisis

V.International Symposium on Accounting and Finance, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019

Türkiye’de Kira Sertifikası Uygulamaları, Al Baraka Türk Katılım Bankası Örneği

I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Ekim 2018, ss.122-123

İslami Bankacılıkta Karlılık ve Sermaye Yeterliliği Arasındaki İlişki:Türkiye’xxye İlişkin Ampirik Bir Araştırma

1. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans (IIBF) sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Ekim 2018, ss.65

What Do Different Accounting Standards Tell Us About Firm Performance? Evidence From MAs in European Banking

British Accounting and Finance Association Annual Conferance of Northern Area Group-Bangor, Bangor, İngiltere, 14 - 15 Eylül 2017, ss.20-21

The Process of Historical Development of Goodwill and Analysis of Goodwill According to Turkish Financial Reporting Standards

2nd Balkans and Middle East Conference on Auditing and Accounting History, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2010, cilt.2, ss.887-899

Kitap & Kitap Bölümleri

İslami Bankacılıkta Karlılık ve Sermaye Yeterliliği Arasındaki İlişki: Türkiye’xxye İlişkin Ampirik Bir Araştırma

Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Sezer Bozkuş Kahyaoğlu ve Zülfü Umut Özkara, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.197-224, 2018

Vadeli Piyasalar ve Türev İşlemler

Finansal Yönetim, AKGÜN, Ali İhsan, ŞAMİLOĞLU, Famil, Editör, Lisans Yayinevi, İstanbul, ss.439-460, 2012